Print
Hits: 232
ท่านผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพุธที่ 12 ส.ค. 2563
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ท่านสามารถลงทะเบียนจองขันไหว้ครู
ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/119K1RznsRZy4Ju1Twmd8-3HcdkE0ALVQACQXYUy1fio/edit?usp=sharing
ขันไหว้ครู ที่ลงทะเบียนจองไว้
ไม่มีการกำหนดราคา ตามแต่ศรัทธาที่จะถวาย
แต่ สิ่งจำเป็นที่ท่านผู้ร่วมพิธี ต้องนำมาเองคือ
ต้องใส่ เงินเหรียญจำนวน 19 บ. ใส่ในขันไหว้ครู
ของตนเองด้วยนะครับ
ข้อมูลที่ลงทะเบียนนี้ เพื่อทางทีมงาน
จะได้นำไปจัดเตรียมของประกอบขันไหว้ครู
ให้เหมาะสมกับผู้มาร่วมในพิธี
จึงขอความร่วมมือมายังทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธี
ได้ช่วยลงทะเบียนออนไลน์ให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
จะปิดการลงทะเบียนออนไลน์
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ : อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม