อัลบัมภาพ

วันเด็กแห่งชาติหรือวันดอกไม้บานของแผ่นดินที่วัดอ้อน้อยในปีนี้ แม้จักอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะร้อน และอบอวลไปด้วยมลภาวะขอพิษเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกมากหลาย ต่างพากันมาออกบูธอาหารคาวหวานจัดเลี้ยง แก่เด็กๆ และผู้ปกครองกันอย่างอิ่มหมีพีมัน มากชนิดหลากหลายเมนู ซึ่งก็มีบรรดาเด็กผู้ปกครองพากันเดินทางมาร่วมงานวันเด็ก กันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

ทีแรกก็คิดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี คงจักมีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารน้อย เพราะทุกคนต้องกระเบียดกระเสียร อดออมประหยัดเก็บเงินทองเอาไว้ใช้สอยในวันหน้า

ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เศรษฐกิจโลก จักกลับมาดีขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติ ใช้ปัญญา เพื่อจักลดทุกข์ ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อความอยู่รอด อยู่ได้ในวันต่อๆ ไป

พุทธะอิสระ ขอเอาใจช่วยทุกคนให้อยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี มีสุข ในสถานการณ์ที่บีบคั้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยแล้งในครั้งนี้

วันเด็กปีนี้ ดูพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ไม่มีการประดับ ตกแต่งร่างกายใดๆ คงจักเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว

แต่ทุกคนก็ยังมีสีหน้าแวววาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความหวัง
พวกเราก็หวังว่าอะไรๆ มันคงจักดีขึ้น

วันเด็กปีนี้ แม้จักอยู่ในสภาวะที่ฝืดเคือง แต่ลูกหลานทุกคนก็ร่วมแรง แข็งขันสร้างสรรค์งานวันเด็กของวัดอ้อน้อย ออกมาเรียบร้อยเป็นอย่างดี
ขอบคุณในหัวใจที่มากไปด้วยจิตเมตตากรุณาอย่างสูงสุด
ขอให้ทุกสิ่งที่ท่านให้ จงย้อนกลับไปสู่ชีวิตและครอบครัวท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี ทุกทิพาราตรีเทอญ

พุทธะอิสระ