กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง) วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันที่ ๒๘ กันยายน - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
๐๙.๕๙ น. พิธีอัญเชิญเทพเจ้าเก๋าอ๊วงฮุกโจ้ว
จุดธูปเทียน อัญเชิญทีกงเต็งขึ้นสู่เสาหงส์ฟ้า มังกรฟ้า
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น โดยคณะสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์
และ การแสดงธรรม เปิดงานกินเจ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรม ปฏิบัติกรรมฐาน และ
เจริญพระพุทธมนต์ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น โดยคณะสงฆ์

วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้ว
และ พระโพธิสัตว์ พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์มหายานประกอบพิธีลอยกระทง - ปล่อยสัตว์
๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้ว
และ พระโพธิสัตว์ พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
๑๒.๓๐ น. พิธีลอยกระทง - ปล่อยสัตว์ และ
พิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
โดย พระสงฆ์มหายาน
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
แจกมหาทาน เพื่อน้อมฯถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
๑๓.๓๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้ว
และ พระโพธิสัตว์ พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
และ พิธีส่งฮุกโจ้ว เทพเจ้า ๙ พระองค์
พร้อม อัญเชิญตะเกียงลงจากเสาหงส์ฟ้า-มังกรฟ้า
ปิดงานเทศกาลกินเจ (จุดประทัด)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม