เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) และมูลนิธิธรรมอิสระ