ปุจฉา : คุณพ่ออายุ 63 เป็นโรคหัวใจโตและลิ้นหัวใจรั่ว ควรปฎิบัติตนอย่างไรดีค่ะ

วิสัชนา: คุณต้องพามาให้ตรวจดู แล้วจึงจะสั่งยาถูก

 

พุทธะอิสระ