ปุจฉา : เจ้าค่ะเด็กออทิสติกเกิดมาจากสาเหตุใดในพุทธกาลเคยมีบุคคลออทิสติกไหมค่ะ
มีแนวทางการรักษาหรือไม่เจ้าค่ะหรือมีแนวทางการรักษาเลี้ยงดูอย่างไรที่เหมาะสมและเป็นเพราะกรรมอันใดที่เกิดมาเป็นโรคนี้ค่ะ

ปล.ออทิสติกคือมีปัญหา3ด้านคือการสื่อสารภาษาและสังคมเด็กจะไม่มองหน้า ไม่พูดตอบโต้อยู่ในโลกส่วนตัวอยากได้อะไรจะไม่พูดแต่จะจูงมือพาไปหยิบให้

 

วิสัชนา : ไม่ทราบ ฉันเกิดไม่ทัน แต่โรคที่คุณถาม ถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากผลกรรมในอดีต ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าสมัยไหน ก็มีทั้งนั้น วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือ

คุณต้อง เข้าใกล้ เข้าใจ และ เมตตา ชี้นำอบรมสั่งสอน ด้วยความอดทนอย่างยิ่ง เพียรอย่างยิ่ง แล้วคุณจะสามารถดึงเอาความเป็นอัจฉริยะ ของเด็กคนนี้ ออกมาได้

ส่วนหากจะให้กินยาคงจะเป็นยาบำรุง ลองที่เป้นยาสมุนไพร รู้สึกว่าฉันเคยทำเอาไว้ คุณลองมาติดต่อที่มูลนิธิ กินวันละ 2 เม็น เช้า-เย็น

 พุทธะอิสระ