ปุจฉา : ขอรบกวนเรียนถามพระคุณเจ้า กินข้าวที่คนเขาใส่บาตรมาบาปไหม กรณีที่พระหรือเณรท่านบิณฑบาตร แล้วมีญาติโยมมาใส่บาตรอาหารเป้นจำนวนมาก แล้วพระท่านให้โยม หรือคนทั่วไปเอากลับไปกินได้ (ไม่ได้เป้นข้าวก้นบาตร) แล้วคนก็เอากลับมาเป็นจำนวนหนึ่งทุกวัน ไม่ทราบว่า กินแล้วจะเป็นบาปหรือไม่


วิสัชนา: ไม่ได้ไปแย่งพระมากิน ไม่ได้ลักกิน ไม่ได้แอบฉกกินตอนพระเผลอ และท่านแบ่งมาให้เรากิน เช่นนี้ถือว่าท่านทำทาน ไม่ผิดบาป


พุทธะอิสระ