ปุจฉา:พุทธศาสนามีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ อย่างไรคะ

วิสัชนา : พุทธศาสนา มักจะไม่ค่อยมีคำอธิบายกับเรื่องที่ไม่เป็นสัจธรรม ไร้แก่นสารนักซักเท่าไหร่ หากจะให้อธิบาย “โหราศาสตร์” คือความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องสถิติ และการคำนวน “ไสยศาสตร์” เป็นคำสอนที่มีอยู่ในคำภีร์ อาถันรเวช ในศาสนาพราหมณ์และฮินดู

พุทธะอิสระ