Print
Hits: 3761

ปุจฉา: กราบนอน้อมนมัสการหลวงปู่ครับ


1.วิชาปราณโอสถ หรือ วิชาโยกย้ายเส้นเอ็น สำหรับคนอายุ 27 ปี แล้วนั้น สามารถใช้ในการยืดกระดูกให้สูงขึ้นอีกประมาณ 5-10 เซน เพื่อเพิ่มความสูง ได้ม้ัยครับ


วิสัชนา: คงไม่ได้


พุทธะอิสระ


2.วิชาปราณโอสถ หรือ วิชา โยกย้ายเส้นเอ็น สามารถใช้ในการปรับโครงสร้างของโครงกระดูกให้เปลี่ยนไป ตามใจปรารถนาได้มั้ยครับ เช่น ทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไป กระดูกกระโหลกโตขึ้น ครับ


วิสัชนา: เอา... เอาเข้าไป... จะแปลงกายหรือ?


พุทธะอิสระ


3.แล้วการที่จะทำให้ได้ทั้ง 2 ข้อด้านบนนั้น ต้องเดินลมอย่างไร ต้องมีความสงบตั้งมั่นและอานุภาพจิต ในระดับใด และต้องกำหนดจิต อย่างไรครับ


วิสัชนา: ทำตามที่ฉันสอน


พุทธะอิสระ