Print
Hits: 4128

ปุจฉา: ตอนเป็นเด็กเคยนั่งสมาธิ โดยเอารูปพระพุทธเจ้า ที่มีรัศมี รอบพระเศียรมาจ้อง ซักพัก ก็เห็นว่า รัศมีสีขาวนั้น เปล่งประกายเจิดจรัสสวยงาม แต่พอจะจ้องให้ชัดๆ ประกายก็พลอยจะหายไปทุกที อยากเรียนถามหลวงปู่ว่า แสงที่เห็นนั้น คืออะไร ใช่อาการของกสิณ สีขาวหรือไม่ แล้วทำไม เวลาจะเพ่งให้ชัดๆ จึงกลับมองไม่เห็น

วิสัชนา:   เป็นนิมิตหรือเครื่องหมายที่ทำให้จิตหยุดอยู่ จับอยู่ ส่วนที่คุณบอกว่าเวลาที่ต้องการเพ่งให้ชัดขึ้น มันดันหาย นั่นเพราะจิตของคุณไม่ได้หยุดอยู่ แต่มันเคลื่อนไปที่ความอยาก นิมิตแสงสว่างจึงหายไป คุณลองไม่ต้องอยาก เพ่งเท่าที่มี แล้วหยุดอยู่กับมัน เดี๋ยวมันจะปรากฎชัดขึ้นเอง

พุทธะอิสระ