Print
Hits: 3008
  1. ปุจฉา:    เวลาเราฝึกเดินถ่ายเทน้ำหนักโดยไม่ประกอบเสียงเพลงบทสวดปารามิตราสูตร เริ่มต้นด้วย หายใจเข้าจนเต็ม แล้วถ่ายเทน้ำหนักไปทางเท้าขวา ส้นเท้าซ้ายเปิด พร้อมหายใจออก เมื่อถ่ายเทน้ำหนักหมด การหายใจออกก็สุดพอดี ณ. ขณะนี้ ลูกพบว่า มือด้านขวาของลูกก็แกว่งไปมา ส่วนมือด้านซ้ายนั้น รู้สึกว่ามันไร้น้ำหนักเหมือนกับเท้าซ้าย หลังจากนั้น ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแบบไร้น้ำหนัก พร้อมกับลมหายใจเข้า เมื่อเท้าแตะพื้น จนกระทั่งน้ำหนักของเท้าทั้งสองข้างเท่ากัน ก็หายใจเข้าสุดพอดี ณ. ขณะนี้ ลูกพบว่า มือทั้งสองข้าง ซ้าย และ ขวา แกว่งพร้อมกัน หลังจากนั้น ให้ถ่ายเทน้ำหนักจากเท้าขวามาเท้าซ้าย พร้อมลมหายใจออก เมื่อเปิดส้นเท้าขวาหมด เหลือนิ้วโป้งแตะพื้นไว้ ลมหายใจก็ออกหมดพอดี ณ.ขณะนี้ พบว่า มือด้านซ้ายก็แกว่งตามไปด้วย ส่วนมือด้านขวานั้นไม่แกว่ง เพราะรู้สึกว่ามันไม่มีน้ำหนัก เป็นเช่นนี้ สลับกันไปทั้งซ้าย - ขวา เมื่อฝึกเดินถ่ายเทน้ำหนักแบบไม่ประกอบเพลง และแบบประกอบเพลงบทสวดปารามิตราสูตร

    สภาวะที่เกิดขึ้นกับลูกนี้ มันเป็นขั้นหนึ่ง ที่จะทำให้เรารับรู้กับปราณ ได้ชัดเจนขึ้น และ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ลูกไม่ควรที่จะไปสนใจมือที่แกว่งไปมา แต่ให้มุ่งสนใจ หมายความว่า ให้จิตรับรู้เพียงแค่การถ่ายเทน้ำหนัก การก้าวเดิน ลมหายใจ และจังหวะเสียงเพลง ( จิตหนึ่งรับรู้จังหวะ จิตอีกดวงหนึ่งรับรู้การหายใจ จิตอีกดวงรับรู้การก้าวเดิน และจิตอีกดวงหนึ่งรับรู้การถ่ายเทน้ำหนัก ) ขอความเมตตาองค์หลวงปู่ช่วยไขข้อข้องใจให้ลูกด้วย ว่าลูกเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ

วิสัชนา:  ทำต่อไป ให้มีจิตรู้ชัดภายในกาย

พุทธะอิสระ