Print
Hits: 3962
ปุจฉา : เวลาฝึกปราณโอสถ ( เดินตามจังหวะบทสวดปารามิตราสูตร ) รู้สึกถึงพลังที่เกิดขึ้นที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง เวลาเดินมือมันจะแกว่งไปมา ที่เป็นแบบนี้ หมายความว่า เราสัมผัสถึงปราณได้แล้วหรือยังคะ ? และถ้ามันเกิดเหตุการณ์ แบบนี้อีกในขณะฝึกเดิน สิ่งที่ควรทำต่อไปคือ ไม่ต้องไปสนใจว่า มือมันจะแกว่งอย่างไร ให้สนใจเฉพาะจังหวะ และการก้าวเดินเท่านั้น ( หูฟังจังหวะ เท้าก้าวเดินตามจังหวะ ใจรับรู้จังหวะ ) หนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ

วิสัชนา ถูกแล้วจ๊ะ พยายามต่อไป กำลังจะีดีแล้ว

พุทธะอิสระ