13 ก ค  2555   11.00 -12.00 น.  รายการประเด็นข่าวประเด็นธรรม  ทาง เอ เอส ทีวี    
โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ อาจารย์สามารถฯ และคุณก้องเกียรติ์ฯ

คุณก้อง ........ กราบนมัสการครับ
หลวงปู่         เจริญธรรม เจริญสุข ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับชมรายการ ประเด็นข่าว

ประเด็นธรรม คุณก้องเกียรติ พุทธรักษ์กิจ ผู้ดำเนินรายการ ท่านอาจารย์สามารถ ผู้เชี่ยว

ชาญทางด้านพุทธศาสตร์
คุณก้อง   อาจารย์สามารถ สวัสดีครับ...........
หลวงปู่    คุณก้องเนี่ยนะ คุณเนี่ย บาปกรรมมาก
คุณก้อง    ครับ
หลวงปู่    ก็พระก็ป่วย เฒ่าก็แย่ ยังลากเอามาออกรายการ
คุณก้อง    โอ้โห คิดถึงกันมาก ท่านผู้ชมบอกหายไป 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่แล้ว มีการไต่

สวนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ
หลวงปู่     สัปดาห์ที่แล้วน่ะ ชั้นอยากจะมา แต่สัปดาห์นี้น่ะ ไม่อยากมา
คุณก้อง    อ๋อ เหรอครับ แต่ไม่มาไม่ได้ วันนี้ถือว่าเป็น
หลวงปู่    เออ มันก็จำเป็นด้วย เป็นจุดไคลแม็กของประเทศชาติ
อาจารย์     วันนี้ที่จริง ตรงกับผมนะ ผมก็ไม่อยากมานะ เพราะป่วย เป็นหวัด
คุณก้อง    เอ้า ไม่เป็นไรครับ ตามสภาพ แต่ด้วยสถนการณ์บ้านเมืองที่
หลวงปู่    ต้องอาศัย
คุณก้อง    ใช่ครับ ก็คงอาศัยมีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนา เพื่อจะได้ทำให้พวกเราจิตใจ

เข้มแข็ง หรือว่า
หลวงปู่     ชั้นไม่แน่ใจว่า ถ้ายุคนี้ สถานการณ์อย่างนี้มันจะใช้หลักศาสนาเอามาใช้ได้ดี

หรือไม่ เพราะว่า ศาสนามันจะใช้ได้ อะไรถ้าไม่มีใครยอมรับ มันใช้ไม่ได้ทั้งนั้น สำคัญว่า

ปัจจุบันคนมีศาสนาแค่ไหน
อาจารย์    หลวงปู่พูดนี่ เข้าประเด็นนะ
หลวงปู่    ว่า
อาจารย์    คนป่วยเนี่ย ไม่หายนะถ้าไม่กินยา แล้ววันนี้คนป่วยไม่กินยานะ หลวงปู่
หลวงปู่    ก็ทั้งประเทศแหละ
อาจารย์    ก็นี่ไง คนป่วยไม่กินยาหมดเลย
หลวงปู่    ไม่ มัวแต่มาถาม เวลานี้ในเมืองไทย มักจะมาชอบถามกันว่า ใครทำให้ชั้นป่วย
อาจารย์     เอ้อ แทนที่ป่วยแล้ว จะหายามา ไม่
หลวงปู่    ไม่ มียากินไม๊ นี่ไม่ถามนะ
อาจารย์    ไม่ถาม
หลวงปู่   ถามว่า ใครทำให้ชั้นป่วย ทำไมชั้นถึงต้องป่วย แล้วป่วยทำไม ถามอยู่แค่นี้ ไม่ได้

ถามว่า มียาอะไรรักษาให้หายป่วย
อาจารย์   ก็นี่ไง ศาสนาก็เหมือนยา อยู่เฉยๆ ไม่มีทางหาย ต้องกิน แต่ทีนี้ อ้ายคนกินยา

มันหายากขึ้น
หลวงปู่    ยาน่ะมันหาไม่ยาก
อาจารย์    แต่คนกินหายากไง
หลวงปู่    คนน่ะมี แต่มันไม่ยอมกิน
อาจารย์    นั่นแหละ คนกินยาหายาก
คุณก้อง    ก็เดี๋ยวเรามาดูยาที่จะรักษาใจของคนในสังคม เพราะว่าเรื่องของปัญหาสังคมนั้น

เกิดขึ้นอยู่เสมอๆ วันนี้ เราก็พูดกันเรื่องการเคลื่อนไหวของทางด้านสถานการณ์ที่หน้าศาล

รัฐธรรมนูญว่า วันนี้มีอะไรบ้าง และในฐานะของคนที่ติดตามข่าวสาร หรือประชาชน
หลวงปู่    นี่ถามจริงๆ เถอะ นี่ส่วนตัวเลยนะ ไม่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร คุณว่า มันจะออกมา

เป็นอะไร
คุณก้อง   โอ้โห ผมไม่
หลวงปู่    เป็นหัวเป็นก้อย เอ้า ถามกันก่อนเลย เอ้า ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อเรื่อง
คุณก้อง    ผมว่า มันออกกลาง
หลวงปู่    เฮอะ ท่านผู้เฒ่าล่ะ
อาจารย์   ให้ผมคิดนะ ผมคิดว่า 1. อ้ายที่ทำ ทำผิดไม๊ ขัดรัฐธรรมนูญไม๊ ผมว่าขัด ศาล

รัฐธรรมนูญมีสิทธิ์รับฟ้องไม๊ มีสิทธิ์ ผลการตัดสินวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ ผมคิดเองนะ ไม่

เกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ เมื่อผิดแล้ว จะต้องแก้ให้มันถูก จะแก้อย่างไร วิธีแก้คงจะแก้ให้ทุก

ฝ่ายเห็นด้วย และยอมรับแล้วก็ทำตาม ในขณะเดียวกัน สกัดกั้นปัญหาการลุกลามได้ ผม

คิดว่าอย่างนั้น
หลวงปู่   แสดงว่า ผู้เฒ่าก็คิดล้ำหน้า ชั้นคิดเพียงแค่ว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรง

แสดงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมนั้น
อาจารย์    คิดอย่างนี้ก็ไม่ผิด มันมีเหตุ การที่ศาลต้องรับ เพราะมันขัดรัฐธรรมนูญ
หลวงปู่   ก็นี่แหละ ชั้นเลยมองว่า อ้ายคนที่ไม่ยอมรับเหตุเหล่านี้มันจะกลายเป็นทำให้

ประเทศนี้ กลายเป็นอานาธิปไตย
คุณก้อง    คือ การปกครองเสียไป
หลวงปู่    เออ คือ มันจะไม่เข้ากับกระบวนการสากลของโลกที่เค้ายอมรับว่า กระบวนการ

ปกครองของบ้านของเมือง มันต้องมีหลักกฏหมาย มีนิติรัฐ นิติธรรม
อาจารย์    ฝ่ายแย้งเค้า ก็แย้งนะ
หลวงปู่     แย้งว่า
อาจารย์    เค้าก็ยอมรับกฏหมายนะ กฏหมายนี้มันไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกใจ ผมไม่แน่ใจนะ
หลวงปู่    ก็เค้าไม่ถูกต้อง เพราะตัวเองไม่ได้เขียน
คุณก้อง    เอ้า เดี๋ยวมาขยายความ นอกเหนือจากนี้ ก็ยังมีเรื่องของปัญหาสังคมที่ปัจจุบัน

เราจะพบว่า มีการฆ่าตัวตายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหมอ เป็นพระ เป็นนักศึกษา
หลวงปู่    ดีนะ ชั้นว่า ดี
คุณก้อง   ครับ
หลวงปู่    ดี อย่างน้อยมันก็มีที่ว่างให้คนที่จะอยู่
อาจารย์     ผมคิดมากกว่านั้นอีก
หลวงปู่    ว่า
อาจารย์   ผมคิดว่า ดีนะ พวกนี้ถ้าอยู่ไป ตัวเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลย แล้วจะไปช่วยชาว

บ้านได้ไง
หลวงปู่    มันจะเป็นภาระของสังคมน่ะ เฒ่า
อาจารย์    เอ๊อ
หลวงปู่     งั้น ก็ตายไปๆ เฮอะ
คุณก้อง    แล้วยังมีอีกประเด็น ก็คือ เรื่องของอดีตรัฐมนตรีถวายซองเปล่า ช่วยเหลือน้ำท่วม

ก็มีการส่ง
หลวงปู่    ท่านลืมหรือเปล่า ลืมใส่หรือเปล่า
คุณก้อง  เดี๋ยวต้องมาดูว่าลืม หรือว่า เจตนา หรือไม่
อาจารย์     ไม่ ผมติดใจ มีข่าวละเอียดไม๊ ว่า ตอนถวาย ออกทีวีหรือเปล่า
คุณก้อง   น่าจะมีถ่ายทอดหรือว่า ออกสื่อ
อาจารย์    ออกทีวีหรือเปล่า
คุณก้อง    ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยในรายการ ในช่วงที่ 2 หรือ ช่วงที่ 3 จะนำมา

พูดคุยกัน
ช่วงนี้ พักกันสักครู่ครับ
ช่วงที่ 2
คุณก้อง    กลับเข้ามาสู่ช่วงที่ 2 ครับ ช่วงนี้ ก็เหมือนกับทุกคนหยุดประเทศไทยไว้ชั่วคราว

เพราะวันนี้ เวลา 14.00 นาฬิกา ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัย ร่างแก้

รัฐธรรมนูญนะครับ
หลวงปู่    ทั่วโลกนะ
คุณก้อง    ครับ
หลวงปู่   คิดว่า ทั่วโลก
คุณก้อง    สถานการณ์ล่าสุดเมื่อกี้ SMS ของผู้จัดการส่งมา บอกว่า มีสาวอ้วน สาวใหญ่

ไปทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญ ตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว รายละเอียด

เดี๋ยวจะตามมา ก็เป็นความเคลื่อนไหว ก็มีทั้งกลุ่ม น่าจะเป็น เค้าไม่พอใจประธานศาลรัฐ

ธรรมนูญ
หลวงปู่    ก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรกับพระบรมฉายาลักษณ์
คุณก้อง    ก็เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดของข่าวว่า การกระทำอย่างนี้ ส่อไปทางเจตนาอย่างไร

ครับ ก่อนหน้านี้ ก็กลุ่มคนเสื้อแดงก็มีการขู่เหมือนกัน อาจารย์ ว่าจะมีการเคลื่อนไหว หรือ

ว่า ถ้าผลการวินิจฉัยออกมาเป็นทางลบ เค้าคงจะต้องออกมาขยับเขยื่อน ทีนี้ ทำให้

ประชาชนเกิดความกังวลใจว่า
หลวงปู่    คุณว่า เค้ากล้าไม๊
คุณก้อง    ผมว่า กล้าครับ เค้าเผาบ้านเผาเมืองมาแล้ว
หลวงปู่    อืม คุณต้องไม่ลืมว่า รัฐบาลตอนนี้น่ะ ใคร ใครเป็นรัฐบาล ถ้าพูดกันไม่ผิดก็

ต้องบอกว่า รัฐบาลเสื้อแดง งั้น คงไม่มีใครจะทุบหม้อข้าวตัวเอง เว้นเสียแต่ว่า เออ สติแตก

ไปแล้ว คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น แล้วอ้ายทุบหม้อข้าวตัวเองเนี่ยนะ ในวิถีแห่งทำนองครอง

กฏหมายเนี่ยนะ ทั่วโลกเค้าไม่ยอมรับนะ เพราะว่าวันนี้ สถานการณ์วันนี้ ชั้นเชื่อว่า ทั่วโลก

เค้าจับตามองดูอยู่ แล้วคนไทยมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการตัดสิน กฏหมายทั่วโลก สากล เค้า

ยอมรับเรื่องหลักกฏหมายนิติรัฐมากกว่าการเอาอารมณ์เข้าใส่ แล้วถ้าหากว่า มีกระบวน

การไม่ยอมรับหลักนิติรัฐ วันหน้าไม่มีใครคบคุณนะเสื้อแดง ลูกพี่คุณที่อยู่ต่างประเทศก็คง

ไม่มีใครสนทนาเจรจาด้วย เพราะคุณไม่ยอมรับกฏหมายของบ้านเมืองเสียแล้ว ถึงจะไป

อ้างว่า กฏหมายนี้ คุณไม่ได้เขียน พวกอื่นเขียนก็ตามที มันลำเอียง มันไม่ยุติธรรม แต่ที่

ผ่านมากฏหมายนี้ คุณก็ได้อาศัยได้พึ่งมาหลายครั้ง คุณก็ยังยอมรับการตัดสินนั้น แต่พอถึง

วันนี้ ถ้าเป็นคำตัดสินที่มันเป็นลบกับคุณ แล้วคุณไม่ยอมรับ แล้วก็มาแสดงพลังเถื่อนๆ ชั้น

เชื่อว่า คุณคงไม่รอดแน่ ไม่รอดในที่นี้มันหมายถึงว่า มันจะทำให้ชาวโลกประนาม แล้วสุด

ท้ายที่กลัวนักกลัวหนาว่า ทหารจะออกมา คุณก็ทำเงื่อนไขให้มันสมบูรณ์
คุณก้อง    ครับ ถ้ามองในแง่ข่าวสารของประชาชน ก็จะมีกลุ่มทั้งเสื้อแดง เสื้อเหลือง กลุ่ม

หลากสี หรือ คนไทยทั้งประเทศ ก็จะมองว่า ถ้าผลของการตัดสินเป็นทางหนึ่งทางใด มันจะ

เกิดผลทางด้านจิตใจนะครับ
หลวงปู่   มันก็แค่อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องมีหลักอะไรยึด

ซักอย่างสำหรับการที่จะอยู่เป็นบ้านเป็นเมืองนะ คุณก้อง ใช่ไม๊ ผู้เฒ่า
คุณก้อง   หลวงปู่บอกว่า มันต้องมีระบบ
หลวงปู่   ใช่
อาจารย์    อ้ายกฏหมายเนี่ยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกใจนะ มันขึ้นอยู่กับความถูกต้อง

บางครั้งความถูกต้องจะให้ถูกใจทุกคน มันคงเป็นไปไม่ได้ แต่ถูกใจก็ไม่ได้ถูกใจคนทุกคน

เหมือนกัน มีการแบ่งกลุ่ม คนนี้ได้ก็ถูกใจ ไม่ได้ก็ไม่ถูกใจ เพราะงั้น อย่ายึดความไม่ถูกใจสิ

ยึดความถูกต้องที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ถ้ายึดอย่างนี้ ก็ควรยอมรับได้
หลวงปู่    คือ ถ้ามองในวืถีพุทธ ก็คือ มองให้ข้ามตัวเองไป ข้ามผลประโยชน์ของตัวเองไป

ข้ามสิ่งที่ตัวเองจะได้ไป แต่ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม เป็นประโยชน์ของแผ่นดิน เป็น

ประโยชน์ของประเทศ เป็นประโยชน์ของสังคม ถ้ามองข้ามอย่างนี้ได้ กฏหมายทุกข้อ

ศักดิ์สิทธิ์หมด
อาจารย์    หลวงปู่ไม่ต้องดูอะไรมาก ดูมรรค 8 แปดข้อเนี่ยนะ ขึ้นต้นด้วยสัมมา สัมมานี่

แปลตรงๆ เลยนะ แปลว่า ถูกต้อง แปลว่า ชอบ
หลวงปู่   ปัญญา
อาจารย์     แปลว่า ปัญญา ความถูกต้องที่มีเหตุมีผล ปัญญาที่พิสูจน์ได้ เรียกว่า ความถูก

ต้อง เพราะงั้น ไม่ได้บอกอย่างอื่นเลยนะ ที่เรามาอ้างกันนักหนาว่า ทางสายกลาง ที่จริงก็คือ

ทางสายที่ถูกต้อง
หลวงปู่     แหม ผู้เฒ่า พูดอย่างกับประเทศนี้มี “มหา” เต็มประเทศ
อาจารย์    อ้าว นี่ ทุบโต๊ะ ประเด็นข่าว
คุณก้อง   ทุกคนก็จะมีความถูกต้อง
หลวงปู่    ไม่ใช่ ชั้นมีวิธีคิดว่า ผู้เฒ่าพูดเนี่ย พูดอย่างกับคนไทยทุกคนเป็นมหาเปรียญ
คุณก้อง    เข้าใจคำว่า สัมมา หมด
หลวงปู่   เออ เข้าใจคำว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมากัมมันตะ สัมมาสังกัปปะ
อาจารย์    ก็คนชอบอ้างนี่ ทุกคนชอบอ้างหมด ทางสายกลาง
หลวงปู่    ทางสายกลาง
อาจารย์    ก็อ้างมากเกินไป ผมก็พูดให้ฟังว่า ทางสายกลางมันเป็นอย่างนี้
หลวงปู่    มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกโดยความเป็นจริง ถ้าทุกคนมีปัญญาจริงๆ ทุกคนก็จะรู้ว่า

นี่มันเป็นหลักการของบ้านเมือง ถ้ามีคำตัดสินวินิจฉัยออกมาเป็นหลักของบ้านของเมือง

เราต้องเงี่ยหูฟัง สดับตรับฟัง แม้มันจะไม่ถูกใจเรา หรือว่าถูกต้องอะไรก็ตามที เราก็ต้อง

รับฟัง เพราะนี่คือหลักของบ้านของเมือง
คุณก้อง   เคารพ ระบบ
หลวงปู่   เออ นี่คือ ระบบการปกครองของแผ่นดินนี้
อาจารย์    ก็เสื้อแดงเค้าชอบอ้าง ทางสายกลาง เสื้อเหลืองก็อ้าง ใครก็อ้างหมด ผมก็เลยพูด

ให้ฟัง
หลวงปู่     ถ้าจะบอกว่า เค้าไม่ยึดหลักนี้ แล้วเค้าอ้างว่า หลักเหล่านี้ กฏหมายนี้มันสร้างมา

โดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเค้าไม่ชอบใจ แล้วก็มีบ่อยครั้งมากที่พวกเค้าไปอาศัยหลักนี้ในการ

ตัดสินที่ผ่านมา ถูกไม๊
อาจารย์   อ้าวหลวงปู่ ศาลไม่ได้มีศาลเดียว ศาลแพ่ง ศาลอาญา
หลวงปู่     ไม่ พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
อาจารย์    ศาลไหนก็แล้วแต่นะ คนที่เป็นจำเลย  หรือเป็นโจทก์ พอชนะบอก ถูกต้อง พอ

แพ้บอก ไม่ถูกต้อง
หลวงปู่    ก็นั่นไง ชั้นถึงได้บอกว่า พูดอย่างกับที่ผู้เฒ่าพูดออกมาว่า ต้องใช้ สัมมา พวกนี้

ไม่ใช่มหาเปรียญอย่างผู้เฒ่า
อาจารย์     ตกลงถามว่า แล้วตกลงตอนที่คุณบอกถูกต้องตอนไหน ตอนที่คุณชนะใช่ไม๊
หลวงปู่     ใช่
อาจารย์    แล้วตอนที่คุณแพ้ ไม่ถูกต้อง แล้วมันคืออะไร
หลวงปู่    ก็ไม่ถูกหลักไง
อาจารย์      อ้าว นี่ไง
คุณก้อง    แล้วจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจในหลักสัมมาที่ถูกต้อง
หลวงปู่     ถ้าเราสำรวจดู ที่ผ่านมา พวกเสื้อแดง นปช. ได้เคยใช้บริการของศาลรัฐธรรม

นูญไม๊
อาจารย์     มันใช้หมดแหละ
หลวงปู่    ใช้ไม๊
คุณก้อง    ใช้ตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามารับตำแหน่งนายกฯ ครั้งแรกที่
หลวงปู่     เค้าได้เคยใช้ ใช่ไม๊
คุณก้อง    ครับ
หลวงปู่    แล้วทำไมเค้าถึงได้ไม่พูดว่า มันใช้ไม่ได้เพราะว่า ไม่ถูกใจเรา ไม่ถูกต้อง ไม่ได้

เขียนโดยกฏหมายของเรา หรือกฏหมายนั้นไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรม
อาจารย์    ตอนนั้นไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ ตอนนั้นเป็นศาลอาญาแผนกคดีนักการเมือง
คุณก้อง    เออ ขอโทษ
หลวงปู่    เออ แต่ศาลรัฐธรรมนูญนี่ล่ะ เค้าเคยได้เคยใช้ไม๊
อาจารย์    คงจะยังมั๊ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการชี้ขาดประเด็นขัดแย้งทางกฏหมาย

การตีความที่ผิดพลาด พึ่งใครไม่ได้ ก็ต้องศาลรัฐธรรมนูญ
หลวงปู่     แต่เรื่องของรัฐธรรมนูญ
อาจารย์    ใช่ เรื่องกฏหมาย
หลวงปู่     แสดงว่า นปช. ไม่เคยใช้ ชั้นว่า น่าจะเคยใช้นะ คลับคล้ายคลับคลา สมัยท่าน

สมชาย สมัยท่านสมัคร
อาจารย์    ยังไม่มี
หลวงปู่   ยังไม่มีใช่ไม๊ เออ เวลานี้เรามาใช้ นี่ถือว่าเป็นหลักของการวินิจฉัยกฏหมายของ

บ้านเมืองแล้วถ้าเราไม่ยอมรับ ชั้นเชื่อว่า ทั่วโลกก็ไม่ยอมรับเราเหมือนกัน
อาจารย์    เอาอย่างนี้ดีกว่า วันนั้น ผมฟังอาจารย์สุรพลฯ อดีตคณบดีของธรรมศาสตร์พูด

เห็นด้วยอย่างยิ่งตรงที่ว่า ทำไมต้องมีศาลรัฐธรรมนูญ ก็เพราะว่า อำนาจทั้ง 3 คือ

นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เมื่อก่อนนี้ มันแยกกันชัดเจน เมื่อมีพรรคการเมืองขึ้นมา

เนี่ยนะฮะ บริหารกับนิติบัญญัติเป็นพวกเดียวกันไง เพราะว่า สภาตั้งนายกฯ
หลวงปู่    อ๋อ
อาจารย์    พวกเดียวกัน มันพึ่งไม่ได้ ก็ต้องมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นตัวถ่วงดุลย์ไง
หลวงปู่    อืม
อาจารย์    เพื่อไม่ให้พวกนี้รวบอำนาจ 2 อำนาจด้วยกัน
หลวงปู่    แต่นี่เค้าไม่ชอบใจ แล้วเค้ารวมหัวจะยุบละ
อาจารย์     ก็ใช่ไง นี่แหละคือที่มา
หลวงปู่    ก็ไม่ถูกหลัก เพราะว่า ไม่ถูกใจเค้า
อาจารย์    มันเรื่องไม่ถูกใจ เพราะไม่ถูกต้อง
หลวงปู่   แต่พวกเราฟัง ไม่ถูกหลัก
อาจารย์   พวกเราบอก ไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ไม่ถูกใจนะ ไม่ถูกต้อง
หลวงปู่    ไม่ถูกต้อง เพราะมันไม่ถูกหลัก
อาจารย์    ถูกหลัก ถูกต้อง แต่มันไม่ถูกใจ
คุณก้อง    เริ่มสับสน ตามไม่ทัน
หลวงปู่     ถูกหลัก
อาจารย์    ถูกหลัก ถูกต้องด้วย
หลวงปู่   ถูกต้องด้วย
อาจารย์    แต่ไม่ถูกใจอ้ายคนที่มาคัดค้าน
หลวงปู่     อ๋อ เราก็เลยใช้ว่า ทำไมไม่ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นตรง ถูกต้อง
อาจารย์    ใช่ ผมกำลังบอกว่า คิดอย่างนี้น่ะ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็เท่านั้นแหละ
หลวงปู่    มันก็เป็นกันทั้งประเทศแหละ เวลานี้ ไม่มีใครเป็นสัมมาเลย
คุณก้อง    นั่นสิฮะ แล้วหลักสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้อง จะต้องยึดถือ ยอมรับยังไง เพราะ เค้า

บอกว่า ถ้าจะให้ยอมรับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ความรู้สึก มันรู้สึกขัดแย้งกัน
อาจารย์     ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของใคร ประชาธิปไตย อำนาจเป็นของปวงชนใช่ไม๊

ประชาชนส่วนใหญ่ถือว่ามีอำนาจสิทธิ์ขาด ก็เสียงส่วนมากล่ะนะ ทีนี้ถามว่า อ้ายที่ว่า ไม่ถูก

ต้อง ใครพูดกี่คน แล้วคนที่ว่าถูกต้อง คนพูดกี่คน วัดตรงนี้สิ
หลวงปู่    นี่ ท่านผู้เฒ่า คุณก้อง ไหนๆ คุณก้องถาม หลักสัมมาทิฏฐินี่ มันเกี่ยวข้องกันอย่าง

ไร หรือว่า ที่จริงแล้วมันควรจะเป็นยังไง ในหลักสัมมาทิฏฐิ มันมีหลักอยู่ 4 อย่าง ก็คือ
1. ถูกทำนองคลองธรรม อ้ายข้อนี้ ต้องคุยนาน
2. ถูกอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
3. ถูกในวิถีแห่ง อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา มองให้เห็นชัด
4. อยู่ในวิถีแห่งมรรคาปฏิปทา
ทั้ง 4 อย่างนี่ มันเป็นหลักของสัมมาทิฏฐิ ข้อแรกเลย คำว่า ทำนองคลองธรรม มันเป็น

หลักของสัมมาทิฏฐิ สรุปแล้วก็คือ ที่เราทำๆ กันอยู่ พูดกันอยู่ คิดกันอยู่ มันถูกทำนองคลอง

ธรรมไม๊ มันแถออกนอกทำนองคลองธรรมไม๊
อาจารย์    อ้ายทำนองคลองธรรม มันล๊อกโดยตัวเดียวนะ หลวงปู่
หลวงปู่    อ้าว มันมีหลัก มีรอย มีร่อง
อาจารย์   มันล๊อกด้วยตัวเดียว คำว่า กรรมวาที ถ้าเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ทำนอง

คลองธรรมมันคือ ตัวนั้น
หลวงปู่    กฏของกรรมไง ทำนองคลองธรรมก็คือ กฏของกรรม ทำนองคลองธรรม ก็คือ

กตัญญู กตเวทิตา ทำนองคลองธรรม ก็คือ นิมิตตัง สาธรูปนัง ทำนองคลองธรรม คือ หิริ

ความละอายชั่วโอตัปปะ ความเกรงกลัวบาป เหล่านี้เป็นทำนองคลองธรรม เป็นกฏของ

กรรมที่เราเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
อาจารย์    แต่ตอนนี้ มันไม่ใช่ทำนองคลองธรรม
ช่วงที่ 3
คุณก้อง    กลับมาช่วงนี้ มาเติมยาใจก็แล้วกันนะครับ เพราะข่าวที่เราจะพูดกันนี่เป็น

สถานการณ์ของเมืองไทยที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธ แล้วก็กระบวนการฆ่าตัวตาย หรือ

ทางออกของการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้วิธีการฆ่าตัวตาย วันนี้ในหนังสือพิมพ์ก็มีเจ้าอาวาส

เจ้าคณะตำบลจังหวัดลพบุรีก็แขวนคอตาย แล้วก็เขียนจดหมายลา บอกว่าถูกฆราวาส หรือ

โยม กล่าวโทษว่า เอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อายุ 73 ปีนะฮะ ก็มรณภาพไปด้วย

การฆ่าตัวตาย
หลวงปู่   อู๊ย ตายไปเฮอะ ก็อายุก็มากแล้ว อยู่ไปก็รกโลก
คุณก้อง     เป็นถึงเจ้าคณะตำบลนะฮะ
หลวงปู่    เป็นอะไรก็มีสิทธิ์ตาย เจ้าคณะจังหวัดยังตายเลย
อาจารย์    ไม่ ผมสงสัยนะ ทำไมแกรีบตาย
หลวงปู่    ทำไมอ่ะ
อาจารย์    อยู่เพื่อพิสูจน์ว่า ตัวเองถูกแล้วค่อยตายไม่ได้เหรอ
หลวงปู่     เอ้า เฒ่า นี่เราเพิ่งพูดกันเรื่อง กรรมวาที เรื่องทำนองคลองธรรม นี่ก็เป็น

กรรมอย่างหนึ่ง คนๆ นี้มีกรรมจะต้องตายประเภทนี้ เพราะเป็นอุปฆาตกรรม
อาจารย์    สมมุติว่า เค้าทำความดีเพิ่มขึ้นอยู่ แล้วทำกรรมดีแล้วกรรมชั่วที่ว่า จะลดลงจาก

ครุกรรมเป็นลหุกรรม เป็นอโหสิกรรมได้ไม๊ล่ะ
หลวงปู่     มันได้ แต่ว่ามันไม่มีปัญญาจะอยู่แล้วไง
อาจารย์    อ๋อ ที่ตายนี่กำลังจะบอกว่า หมดปัญญา
หลวงปู่    หมดปัญญาที่จะอยู่แล้ว
อาจารย์    ก็แล้วไป
หลวงปู่    ก็เฒ่าเป็นคนบอกให้มีสัมมาทิฏฐิ คนที่ฆ่าตัวเองตาย แสดงว่า ไร้ปัญญาแล้ว มัน

เหมือนกับตัวเรือน ที่มันรวมกันได้ก็เพราะอาศัยอ้ายขันชน็อก อ้ายการขันการเจาะ ทีนี้

อ้ายตัวนี้ เหล่านี้มันได้หลุดออกไปหมดแล้ว มันก็เลยเรือนก็ต้องพังทลายลง แล้วอ้าย

ปัญญาตัวนี้น่ะ เผอิญมันมีน้อยมากไง
อาจารย์    ผมว่าชน็อกแรกที่ทำให้คนตายได้ คือ ขาดสติสัมปชัญญะ ถ้าตัวนั้น ก็หมดแล้ว
หลวงปู่    เออ มันหมดแล้วไง อยู่ไปก็รกโลก ตายดีกว่า แล้วก็มันมีเหตุปัจจัยให้ต้องมาบีบ

คั้นหลายเรื่องมาก เค้าจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า เป็นอุปฆาตกรรมไง กรรมตัดรอน ยังอยู่ใน

กรรมอยู่นะ
คุณก้อง     อ๋อ นี่กรรมตัดรอน
หลวงปู่   อ้าวใช่ เพราะเหตุปัจจัยมันทำให้ตัวเองไม่มีปัญญาจะอยู่
อาจารย์    คือ กรรมปัจจุบันมันมีกรรม 2 ตัว คือ 1. อุปฆาตกรรม กรรมทำให้สั้นลง

2. อุปถัมภ์กรรม กรรมทำให้ยาวขึ้น
หลวงปู่    เออ แต่อันนี้มันมีปกติคือ แกก็ไม่ได้ยาวกว่านี้แล้ว ถ้า 70 กว่า อันนี้ไม่น่าจะ

ยาวกว่านี้เท่าไหร่แล้ว ถูกไม๊
คุณก้อง    อีกกรณีหนึ่ง เป็นแพทย์ศิริราช ถึงขั้นโดดตึกตาย
หลวงปู่   เออ อันนี้น่ะ ถือว่าอุปฆาตกรรมตัดเร็วเกินการ แต่สรุปแล้วก็คือ ไม่มีปัญญาจะ

อยู่ล่ะ
อาจารย์    อ้ายกรรมนี่มันมาก่อนเวลาได้ด้วยเหรอ หลวงปู่
หลวงปู่    ได้ ตามเหตุตามปัจจัย
อาจารย์   อ้ายนี่ 29 ปี มาก่อนเวลามากเกินไปหรือเปล่า
หลวงปู่    อ้าว ก็ไม่แน่ใจ คนๆ นี้เค้าอาจจะมีอายุขัยแค่นี้ก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะมีอายุขัย

ยาวกว่านี้ แต่สุดท้ายก็คือ ชน็อกมันหลวมแล้ว คือ ไม่มีปัญญาจะอยู่
คุณก้อง    ปัญญาทางโลกมี ปัญญาทางธรรม มองโลกตามความเป็นจริงไม่มี ทำให้เกิด

ความเครียด แล้วโดดตึกตาย
หลวงปู่    ปัญญาทางโลกจะว่ามีไม๊เหรอ ชั้นไม่เชื่อว่า เค้าจะมีนะ เพราะสถานภาพของ

มนุษย์
คุณก้อง    เป็นแพทย์
หลวงปู่    แพทย์โง่เยอะแยะไป
คุณก้อง    อ้าว เหรอฮะ
อาจารย์    อ้าว คุณก้อง คนเรียนจบนะ ไม่ได้แปลว่าคนฉลาดอย่างเดียวนะ แค่ว่ามีโอกาส

เรียนแล้วก็มีศักยภาพในการเรียนแต่ไม่ได้แปลว่า ฉลาดนะ
หลวงปู่    เอ้อ
อาจารย์    เรียนได้บางครั้งเนี่ยนะ
หลวงปู่    บางทีได้มาจากความจำ จำได้
อาจารย์    ตอบข้อสอบได้ จำได้ ไม่ใช่คิดเป็นนะ
หลวงปู่    ไม่ใช่คิดได้
อาจารย์    อันนี้ต้องเข้าใจนะ
หลวงปู่    จำได้ เค้าไม่เรียกว่า รู้นะ เค้าเรียกว่า ความทรงจำ คือสัญญา แต่ถ้ารู้เพราะคิดได้

ท่านจึงเรียกว่า เป็นผู้รู้ล่ะ ตื่นล่ะ เบิกบานแล้ว
อาจารย์    จิตตะมายปัญญา
หลวงปู่    เออ เป็นผู้ใช้ปัญญาพิจารณา แล้วจึงรู้ ในกรณีของคุณหมอที่ฆ่าตัวตาย น่าจะ

เป็นความรู้ที่รู้จากการจำ
คุณก้อง   อะไรที่ให้ตัดสินใจ เป็นแรงจูงใจในการฆ่าตัวตาย
หลวงปู่    เอาไว้เดี๋ยวชั้นเจอแล้วจะถามให้
อาจารย์   เอ้านี่ ตอบเหมือนพระเกษมเลยนี่
หลวงปู่    อ้าว  ปัทโธ่ ชั้นก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย แล้วอ้ายปัญหาแต่ละคนมันเหมือนกันซะ

เมื่อไหร่
อาจารย์    ไว้ไปเจอคนแล้วจะถามให้
หลวงปู่    เออ จะถามให้
อาจารย์    วันหนึ่งถ้าไปเจอ แล้วจะกลับมาได้ไม๊เนี่ย
หลวงปู่    ก็รอแล้วกัน
คุณก้อง    แล้วจะมาบอกผมตอนไหนล่ะครับ
หลวงปู่     ก็รอตอนที่จะขุดเจอกับชั้นแหละ
คุณก้อง     อีกกรณีหนึ่ง นี่เป็นชาวต่างชาติ ฆ่าตัวตายวิธีแปลกๆ  ก็คือ เดี๋ยวนี้เค้าจะมี

social network ครับ หลวงปู่ เค้าถ่ายรูปตัวเอง แล้วก็บอกลาเพื่อนใน

face book ว่า กำลังจะฆ่าตัวตาย ก็เอายาพิษใส่ในแก้วเบียร์ดื่มจนตัวเองเสียชีวิต
หลวงปู่    มีอีกกรณีไม๊
คุณก้อง    อีกกรณีหนึ่งก็เห็นนักศึกษา เรียนได้เกียรตินิยมอ้นดับ 2 ของมหาวิทยาลัยชื่อ

ดัง
อาจารย์    จบการละคร จบการแสดง
คุณก้อง    ใช่ จบการละคร แล้วญาติก็ให้ข้อมูลว่า ตัวเองไปผ่าตัดศัลยกรรมริมฝีปากมา

หลังจากนั้นก็มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่า สาเหตุเป็นเพราะอะไร ก็คือว่า มีทั้ง

ความรู้ การศึกษาที่ดี
หลวงปู่    ชั้นกำลังนึกถึงอารมณ์ของคนที่ฆ่าตัวตาย แล้วก็นึกถึงอารมณ์ ผู้เฒ่าจำพระสูตร

บทหนึ่งได้ไม๊ที่พระทั้ง 500 กว่า พากันฆ่าตัวตาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องมรณานุสติ

มรณานุสติกรรมฐาน แล้วพระก็มาตระหนักคิดถึงตัวเอง อยากจะพ้นทุกข์ พากันฆ่าตัวตาย

บางคนไม่ยอมฆ่า ก็ไปจ้างเอาพราหมณ์ให้มาช่วยฆ่า อ้ายพราหมณ์ที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในวัด

นี่แกเอาผ้าไป แกเอาบาตรไป แกเอาของที่ชั้นมีไป แล้วแกช่วยฆ่าชั้นที เอาดาบนี่ฟันเข้า

แล้วก็ตายไปซะตั้งเยอะ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นั่น ท่านไปปลีกวิเวกอยู่ สุด

ท้ายพอมารู้เข้าก็ทรงเรียกมาตำหนิ งั้น อารมณ์ฆ่าอย่างนี้ ชั้นกำลังพูดถึง ยกตัวอย่างเพื่อให้

เห็นถึงอารมณ์ของการฆ่าว่า เค้าฆ่าเพราะมีอารมณ์กุศล
คุณก้อง    ศรัทธาเชื่อว่า จะนำไปสู่การพ้นทุกข์
หลวงปู่    ใช่ เค้ามีอารมณ์เป็นกุศล แต่อ้ายประมาณว่า โดดตึกฆ่า ผิดหวังฆ่า แล้วก็เสียใจ

ฆ่า แค้นเคืองแล้วจึงฆ่าเนี่ย มันเป็นอารมณ์อกุศลนะ อาการฆ่าอย่างนี้ มันตกนรกหมก

ไหม้แน่นอนอยู่แล้ว เพราะว่า จิตสุดท้ายมันคงไม่สวยหรูนัก ไม่เกิดความสงบ สำรวมอยู่

เท่าไหร่
อาจารย์    เพราะงั้น การฆ่าตัวตายถือว่าเป็นบาปไม๊ เป็น แต่ถ้าคุณอยู่แล้วมีโอกาสทำดี

เพื่อตนเองและคนอื่น ได้ แต่คุณตายเนี่ยนะ คุณทำอะไรไม่ได้แล้ว
หลวงปู่    ท่านว่าไว้ในพระสูตรนะ คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ย 500 ชาติ ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะ

เพราะว่า ไม่ชอบอัตตภาพนี้ ก็ไม่ควรจะเป็นเจ้าของอัตภาพนี้ แล้วกว่าจะเป็นมนุษย์มาได้นี่

พ่อแม่ต้องฟูมฟักเลี้ยงดูเท่าไหร่ เสียทรัพยากรเท่าไหร่ คุณยังไม่ทำอะไรให้แก่ใคร
อาจารย์     แต่....นี่โชคดีนะ มาทีเดียว 6 คน แฝด 6 น่ะ
หลวงปู่    ยังไงก็ไม่รู้นะ
อาจารย์    นัดกันมาเลยล่ะ ยากไม๊ล่ะ
คุณก้อง    ถ้าเรารู้อย่างนี้ ถ้าเกิดเวลาเรามีปัญหา คนที่แบบอารมณ์ชั่ววูบ หรืออะไรก็ตาม

ความมืดบอดปัญหาชีวิต เราจะเอาอะไรเป็นยึดถือครับ
หลวงปู่     ปัญญา
คุณก้อง    เอาแค่บอกว่า จะไม่ได้เกิด 500 ชาติ แค่นี้พอไม๊ฮะว่า จะทำให้ทุกคนหยุดยั้ง
อาจารย์     แค่คิดอย่างเดียว ถามตัวเองว่า การตายนี่แก้ปัญหาได้ไม๊
หลวงปู่    เฒ่า ถ้าถามถึงขั้นนี้ แสดงว่า เค้ามีปัญญาจะอยู่ล่ะ
อาจารย์    ก็นี่ไง ถ้าคิดอย่างนี้ได้ ไม่ฆ่าตัวตาย
หลวงปู่    ก็บอกแล้วว่า อ้ายคนที่ฆ่าตัวตาย มันไม่มีปัญญา ถ้ามันมีปัญญา มันก็ต้องคิดหา

วิธีแก้ไขปัญหาได้ หรือ คิดว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะเผชิญกับปัญหาได้อย่างไร
อาจารย์    ก็แก้ได้แล้ว
หลวงปู่    แก้ได้แล้ว แต่ตอนนี้ คนที่ตาย ที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดเนี่ยนะ มาจากการที่ไม่มี

ปัญญาที่จะอยู่แล้ว
อาจารย์   แค่คิดว่าจะฆ่าตัวตายแล้วไปถามคนข้างๆ ว่า การตายแก้ปัญหาได้ไม๊ อ้ายคนก็

จะบอกว่า ไม่ได้
หลวงปู่    นั่นแหละ มีปัญญาแล้ว คิดอย่างนี้
อาจารย์    ไม่ฆ่า แต่ถ้าคิดคนเดียวนะ หาคำตอบคนเดียวนะ กูตายแน่ เพราะอะไร
หลวงปู่    เพราะงั้นท่านถึงได้บอกว่า ถ้าเริ่มจะคิดฆ่าตัวตาย ให้ไปพูดคุยกับคนอื่นเสียบ้าง
คุณก้อง    อย่าอยู่คนเดียว
หลวงปู่    สั่งสนทนา แล้วคนที่ไปคุยด้วย ก็จะได้แนะนำบอกวิธีการ ปัญญามันจะอุบัติขึ้น
อาจารย์  เพราะว่า คนฆ่าตัวตาย อยู่ในภาวะมืดบอดทางสติปัญญา หาคำตอบไม่เจอหรอก

ถ้าไม่ถามใครซักคน
หลวงปู่     เพราะว่า ตัวเองจะโดนถาถมด้วยปัญหา อารมณ์เศร้า อารมณ์ซึม อารมณ์หงุด

หงิด อารมณ์ฉุนเฉียว อารมณ์โกรธ อารมณ์โลภ อะไรสารพัดอารมณ์ มันจะทำให้

อารมณ์มืดบอดไปหมด
คุณก้อง    ครับ
หลวงปู่    ก็ไม่มีแสงสว่าง ไม่มีปัญญาล่ะ
คุณก้อง    เวลาของรายการหมดฮะ อยากจะให้สรุปทิ้งท้ายเพื่อเป็นอนุสติสำหรับประชาชน

ในสภาวะการเมือง
หลวงปู่   ก็ให้มีชีวิตเชื่ออยู่ในหลักของนิติรัฐ นิติธรรมให้มากหน่อย แล้วก็เชื่อในกฏหมาย

บ้านเมือง ทำให้กฏหมายบ้านเมืองเป็นหลักชัยในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข

ร่มเย็น แล้วก็พยายามมองทุกอย่างในโลกใบนี้ให้ข้ามจากตัวเองให้ได้ อย่าไปมองเอาตัวเอง

เป็นที่ตั้ง เป็นบรรทัดฐาน เพราะตัวเองไม่สามารถจะเป็นบรรทัดฐานของสังคมส่วนรวม

และวงกว้างได้เลย เจริญธรรม