14 เม ย 2555  15.00 น. ลานโพธิ์ ถอดซีดี บางตอน องค์หลวงปู่ปรารภธรรม วันที่พระวิปัสสนาจารย์ พระวัดอ้อน้อย และเณร ก่อนเข้าสรงน้ำองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

• พระพุทธเจ้าก็บอกว่า หัวใจของการกระทำทั้งปวงนี่มันมาจากใจ
• ผมจะไม่เสแสร้ง แล้วก็ไม่ชอบที่จะเสแสร้ง
การเสแสร้งนี่มันออกมาจากอธรรม ไม่ใช่ธรรม
• ใครจะชอบหรือไม่ชอบ ผมถือว่า นี่คือ ความบริสุทธิ์ใจและจริงใจ
• สำคัญที่สุด คือ ต้องจริงใจ
ความจริงใจ มันทำให้เกิดเสน่ห์ เกิดปฏิสัมพันธ์อันงดงาม และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
• ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า ที่นี่เป็นที่รักของเทวดา
• สำหรับที่นี่ เทวดารักผม
• กล้าที่จะพูด ไม่ได้อวดอุตริมนุษธรรม
....ปัญหาของมนุษย์เราก็คือว่า เวลานี้ เราชอบใส่หน้ากากเข้าหากัน ไม่ค่อยจริงใจ

ความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ มิตรภาพ มันก็เลยไม่ยั่งยืน ไม่ยาวนาน แล้วก็ไม่ต่อเนื่อง
อ้ายคนใส่หน้ากากเข้าหากันเนี่ย น่ารังเกียจ มันจะทำให้สังคมดูน่ารังเกียจ แล้วก็สิ่งแวด

ล้อมน่ารังเกียจ พอมันเริ่มต้นจากความไม่จริงใจแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าก็บอกว่า หัวใจของ

การกระทำทั้งปวงนี่มันมาจากใจ ถ้าใจมันไม่จริงเสียแล้ว การกระทำมันก็ไม่จริง มันก็เส

แสร้งไปเรื่อย เลอะเทอะไปเรื่อย แต่ถ้ามันมีความจริงใจ ตั้งใจ เต็มใจ บริสุทธิ์ใจ ซื่อตรง

ในหัวใจ การกระทำมันก็จะยั่งยืนยาวนาน
เวลาผมคบกับใคร คุยกับใคร พูดกับใคร ผมจะไม่เสแสร้ง แล้วก็ไม่ชอบที่จะเสแสร้ง

เพราะถือว่า ความเสแสร้งมันเป็นความไม่ซื่อตรง ความเสแสร้งนี่มันออกมาจากอธรรม

ไม่ใช่ธรรม
ชอบ ก็คือชอบ ไม่ชอบ ก็บอกว่าไม่ชอบ ตรงๆ คิดยังไงก็จะพูดเช่นนั้น พูดอย่างไรก็จะทำ

แบบนั้น
งั้น เมื่อนิสัยเป็นคนไม่ชอบใส่หน้ากาก ใครจะชอบหรือไม่ชอบ ผมถือว่า นี่คือ ความ

บริสุทธิ์ใจและจริงใจ เพราะผมหวังประโยชน์เป็นใหญ่ ผมถือว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
แต่ชั่วชีวิตผม ไม่เคยทำประโยชน์ตน ถ้าพวกท่านคบกับผมมาจนถึงทุกวันนี้ จะเห็นว่า ผม

ไม่เคยทำอะไรเพื่อประโยชน์ตน ถ้าจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ตน ก็คงจะไม่มีใครกล้าคบ

ผมก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์คนอื่น ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์สังคม ประโยชน์ศาสนา

ประโยชน์สิ่งแวดล้อม
ผมกล้าจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า ผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ตน ถ้ามีชีวิตอยู่เพื่อ

ประโยชน์ตน แม่ผมก็ไม่ต้องมานั่งขายน้ำอยู่ทุกวันนี้
งั้น อยากให้ทุกคนมีเพื่อนดี เพื่อนที่รัก เป็นสังคมของคนที่ตัวเองปรารถนา ก็สำคัญที่สุด คือ

ต้องจริงใจ
ความจริงใจ มันทำให้เกิดเสน่ห์ เกิดปฏิสัมพันธ์อันงดงาม และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า ที่นี่เป็นที่รักของเทวดา อย่างจริง แต่ถ้ามนุษย์ล่ะ ไม่รู้ว่า มันรัก

ผมหรือเปล่า
ถ้ามันมีให้ มันก็มา ถ้าไม่มีให้ มันก็ไม่มา อะไรประมาณนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ ก็รู้ เวลาแจกพระนี่

มันมากันเต็มเลย แต่ไม่มีแจก มันก็ด่าล่ะ เอ้ย ลดราคา มันก็มาแล้ว
แต่สำหรับที่นี่ เทวดารักผม เทวดารักผม เวลาจะทำภาระกรรม ภารกิจอะไร เทวดาจะ

อำนวยอวยชัย เกื้อกูล อนุเคราะห์ สงเคราะห์ อยู่เนืองๆ
กล้าที่จะพูด ไม่ได้อวดอุตริมนุษธรรม เพราะไม่มีอะไรที่ทำแล้ว มีอุปสรรค ขวากหนาม

ทำแล้วก็มีแต่ความสำเร็จ รุ่งเรือง เจริญ ไม่งั้น ก็คงอยู่ไม่ได้
งั้น คนที่จะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ได้ มันก็ต้องเริ่มต้นมาจากหัวใจ เริ่มต้นจากความ

จริงใจก่อน จริงใจที่จะให้ จริงใจที่จะทำ จริงใจที่จะพูด จริงใจที่จะคิด แล้วทุกอย่างมันก็จะ

สำร็จได้
นี่คือ สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้
ผมเนี่ย มันเบื่อคนจนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากสอนใคร ผมสอนไปแต่ละรุ่นแต่ละคนๆ พอออก

มานี่
วันนี้ยังคุยกับผู้ว่าฯ เลย ผู้ว่าฯ เค้าถามว่า สำนักปฏิบัตินี่ เค้ามีกันทั่วประเทศ ทั่วนครปฐม    

เออ อ้ายวัดอ้อน้อยนี่เป็นคนก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรม เป็นคนลงทุนลงแรงนะ

ไม่ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม รู้สาเหตุไม๊เพราะอะไร
ตัวครูเองน่ะ ไม่ได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม แต่ตัวลูกศิษย์ที่เค้าเรียนกันมาเนี่ย เค้าได้เป็น

สำนักปฏิบัติธรรมกันทั้งแผ่นดิน
ผมบอกกับสมเด็จฯ วัดชนะฯ ว่า อ้ายคนเราเนี่ย พระในวัดนี่ ไม่จำเป็นต้องมีสำนักปฏิบัติ

ธรรม  พระก็ต้องปฏิบัติธรรมเป็นนิจอยู่แล้ว มีสำนักฯ มา ก็ไม่มีประโยชน์ หรือ ไม่มี

สำนักฯมา ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพระที่ปฏิบัติธรรม