8 ธ ค 54   ถอดซีดี หลวงปู่สอนพระใหม่ระหว่างปฏิบัติธรรม 
(หลวงปู่ให้พระใหม่ฟังซีดี ที่ท่านเทศน์ เรื่อง พระอภิธรรม)• ผมกำลังฝึกให้ท่านเป็นคนซื่อตรง
• คนที่รู้ว่า ไม่ว่าง แล้วยังไม่ยอมขีด ถ้ามีเจตนา ก็ถือว่า กำลังโกหก
• ถ้าไม่มีเจตนา ก็ถือว่า ขาดสติ
ใจรับรู้ ไม๊
ที่ว่า ใจรับรู้ไม๊ คือ รับรู้อยู่เฉพาะที่หูฟัง
แล้วมองนั่น มองนี่ มันรับรู้ในเรื่องที่หูฟังไม๊
เกาที่นู้น เกาที่นี่ ปวดเมื่อย ขยับยึกยักๆ อย่างนี้ เรียกว่า กำลังรู้ในสิ่งที่กำลังฟังไม๊
รู้ไม๊
ผมกำลังฝึกให้ท่านเป็นคนซื่อตรง
หูฟังเสียง ใจรับรู้ รับรู้ในสิ่งที่ฟัง
ไม่ใช่ไปรับรู้ในเรื่องอื่นๆ
ชำเลืองมองคนนั้น ชำเลืองมองคนนี้ อย่างนี้เรียกว่า รับรู้ในหูฟังไม๊
ไม่ได้รับรู้เลย
สติมันออกไปจากสิ่งที่ฟังแล้ว
งั้น คำว่า หูฟังเสียง ใจรับรู้ ต้องรับรู้ในสิ่งที่ฟัง
เวลากำลังฟังอะไร ก็รู้ในสิ่งนั้น
แต่ถ้าเมื่อใดที่คิด ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามที....
ต่อไปรอบที่ 2 พวกที่เหลือ นั่งอยู่กับที่
พวกที่นั่งอยู่กับที่ ลุกขึ้นยืน
หยิบกระดาษ ดินสอขึ้นมา
เริ่ม
ทำใจให้ว่าง ไม่มีอะไรคิด
หูไม่ฟังเสียง มีแต่ตัวรู้เฉยๆ สับสนไม่ได้ ว้าวุ่นไม่ได้
ผมกำลังจะปลุกเสกท่านเป็นพระที่สมบูรณ์
........
ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิด
เมื่อใดที่คิด ก็ขีด
เมื่อใดที่ใจไม่ว่าง สมองไม่โล่ง ขีด
คนที่รู้ว่า ไม่ว่าง แล้วยังไม่ยอมขีด ถ้ามีเจตนา ก็ถือว่า กำลังโกหก
แต่ถ้าไม่มีเจตนา ก็ถือว่า ขาดสติ
บุคคลทำกรรมอย่างไร ได้ผลอย่างนั้น
ฝึกตนเป็นคนพยายามขาดสติ ก็จะเป็นคนบ้า บื้อใบ้ในชาติต่อๆ ไป
ฝึกตนเป็นคนโกหกตัวเอง คนอื่นก็กล้าโกหกตน
สุดท้าย ทั้งชีวิตก็จะไม่ได้รับความจริง ไม่มีใครจริงใจ  ไม่มีใครพูดความจริงแก่เรา
แม้เรายังโกหกตัวเองได้
เพราะความว่าง ทำให้เรายิ่งใหญ่ แกร่ง และแข็งแรง
แต่เพราะใจเราไม่ว่าง ไม่เข้าถึงความว่าง เราจะเล็กเป็นธุลีดิน ไม่มีแม้ที่จะเหยียบยืน
..............
แสดงว่า อยากเรียนกรรมฐานขั้นสูงๆ เลยไม่ยอมลุกไปไหน นั่งล้อมวงพระพุทธรูป
อิติปิโส 108 มาปลุกเสกพระพุทธรูป ด้ายแดงพัน ขยับมานั่งข้างหน้า เอาหนังสือสวดมนต์มา
หลวงพ่อ แปลไม๊ครับ
เออ แปล
หลวงพ่อบอก แปล
หลวงพ่ออยากฟัง แปล
แปลถอยหลังด้วยนะ
เดินหน้าก้าว ถอยหลังก้าว
ถึงกำแพงแสนพอดี