Print
Hits: 2805

15 เม ย 2555  ถอดซีดี ธรรมะวันสงกรานต์  องค์หลวงปู่พุทธะอิสระให้พร

• วันตรุษสงกรานต์จะทำกิจกรรม 2 อย่างคือ เทวพลี กับ เปรตพลี
• เลยขอประกาศในที่นี้ ต่อหน้าสาธุชนคนดีที่รัก และเทพเจ้าทั้งแผ่นดิน ทั้ง

อากาศเทวดา ภูมเทวดาว่า พระนาคปรก มหาพุทธพิมพ์นาคปรกที่หล่อสัมฤทธิ์ไว้วันเฉลิม

ฉลองสมโภชธง( 6 เมษายน 2555) น่ะ ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายล่ะ จะไม่ทำ           

พระอีกชั่วชีวิต
• พระรุ่นสุดท้ายที่เป็นพระนาคปรก เรียกว่า พระธรรมขันธ์ ตั้งใจจะทำ ซัก

84,000 บรรจุไว้ใต้ฐานพระนาคปรก เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาในอนาคต
• เราบอก ไม่มี ตอนกูแจก กูก็แจก ตอนไหนกูไม่แจก ให้ขอให้ตาย ก็ไม่

แจกงั้น ตอนนี้ กูไม่มีอารมณ์จะแจก ก็ยังไม่แจก เอาไว้ถ้าอยากได้ ค่อยมาเอาตอนที่ควร    

    จะได้
• พระทุกรุ่นที่ทำ ก็ทำด้วยจิตวิญญาณ ด้วยหัวใจ ตัวอย่างเช่น พระนาคปรก

มหาพุทธพิมพ์ที่ทำเป็นพระธรรมขันธ์เนี่ย เออ เนื้อสัมฤทธิ์นี่ หลวงปู่เป็นคนผสมเอง ตาม

สูตรโบราณ สัมฤทธิ์แท้ที่มีทั้งทองคำ มีทั้งเงิน ทั้งนาก ทั้งทองแดง ดีบุก แล้วเจ้าน้ำหนัก

แล้วก็โลหะน้ำเงินพิเศษ ออกมาเป็นสัมฤทธิ์
• เมื่อวานซืน ก็อธิษฐานที่ต้นโพธิ์ บอกกับเทวดาทั้งอารักษ์ ทั้งหลายว่า จะ

ยุติการสร้างพระ ถือว่าพระนาคปรก ปกเกล้าปกแผ่นดินเป็นรุ่นสุดท้ายล่ะ เพราะถ้าขืนทำอีก

เราก็จะต้องใช้แรงใช้พลังใช้ลูกตามากขึ้น
• ก็ขอบอกว่า มันไม่ได้ทำง่ายๆ เหมือนที่อื่นเค้าทำ ทำยาก เพราะทำยากนี่

แหละ มันก็เลยเป็นของมีคุณค่า
• ระฆังดี ไม่ต้องตี ก็ดัง ของดี ไม่ต้องโฆษณา ก็ดัง 
• ก็เลยอยากบอกลูกหลานว่า สุดท้ายล่ะ หลวงปู่ไม่ทำชั่วชีวิตล่ะ เลิก
หวัดดีปีใหม่ทุกคน ลูก (สาธุ) ให้ทุกคนร่ำรวย รุ่งเรือง อายุยืน สุขภาพแข็งแรง (สาธุ)
กลับได้แล้วเนี่ย หวัดดีปีใหม่แล้ว อยู่ทำไม
อ้อ ใครที่ยังไม่ได้จดชื่อญาติของตนน่ะ ลูก ธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเรา ก็คือ วันตรุษ  

                วันสงกรานต์ ก็จะทำกิจกรรม 2 อย่างคือ เทวพลี กับ เปรตพลี
เทวพลี ก็คือ พลีต่อเทวดา ทำพลีต่อเทวดา ก็เริ่มต้นจากเทวดาในบ้าน เทวดาในบ้าน คือใคร
เออ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้มีคุณ บรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างนี้เค้าเรียกว่า เทวพลี
ทำอย่างไร ก็ไปดูแลท่าน รดน้ำดำหัวท่าน ให้ของขวัญของฝาก พาท่านไปทำบุญสุนทรทาน

ทำเหตุทำปัจจัย อย่างนี้ เค้าเรียกว่า เทวพลี
แล้วก็เปรตพลี ก็คือ ทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรต หรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ซึ่งมีมาแล้ว

แต่อดีต ทุกคนมีญาติเป็นเปรตทั้งนั้นแหละ ลูก แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีญาติเป็นเปรต

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในโลหะเปรตสูตร หรือ ว่าเปรตที่ผู้อาศัยอยู่ใน

นรก คือ โลกันตนรก หรือเปรตผู้พ้นแล้วจากนรกขึ้นไปเป็นเทวดา พระพุทธเจ้าก็เรียก

พวกนี้ว่า เป็นเปรต
เหตุผลที่เรียก เพราะว่า
งั้น วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรา ชาวเราทั้งหลาย ได้มาพร้อมพักตร์สมัครสมานที่จะทำพลีทั้ง 2

ประการ
พลีประการแรก คือ พาพ่อแม่ ผู้มีอายุมาก ผู้เฒ่า ผู้แก่มาให้หลวงปู่ได้รดน้ำ ดำหัว ให้พร

เรียกว่า เราทำเทวพลี
พลีที่ 2 ก็คือ เปรตพลี ก็มีรูปบรรพบุรุษบ้าง มีชื่อบ้าง มีกระดูกบ้าง ของญาติผู้วายชนม์

ล่วงลับไปแล้ว ผู้มีคุณทั้งหลาย หรือแม้ที่สุด เจ้ากรรมนายเวร ผู้มีอายุด้อยน้อยกว่าเราก็

ตามที ถ้าเราระลึกถึงเค้าได้ คิดอยากอุทิศส่วนกุศลแบ่งผลบุญให้ ก็เขียนชื่อมา
มีบังสุกุล 2 บังสุกุล ก็คือ บังสุกุลเป็น กับบังสุกุลตาย
งั้น ใครที่ยังไม่ได้เขียน ก็เขียนชื่อมา เพื่อเดี๋ยวเสร็จพิธีก็จะทำการบังสุกุล แผ่กุศล แบ่งบุญ

ให้กับหมู่ญาติทั้งหลาย แล้วช่วงบ่ายๆ คุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายาย ผู้เฒ่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 70

ขึ้นไป ก็อย่าเพิ่งกลับ อยู่กินข้าวกินปลาอยู่ที่นี่ เมื่อคืนนี้ หลวงปู่ทำน้ำยา คนเค้าซื้อหนมจีน

มาถวาย 200 กว่าโล ก็ทำน้ำยาไว้ 2 หม้อใหญ่ เดี๋ยวก็ไปทานหนมจีนน้ำยา
โบราณคนไทยเราเค้าถือว่า วันขึ้นปีใหม่ ให้กินอะไรที่มันเส้นยาวๆ เข้าไว้ หนมจีนนี่เค้าถือ

ว่า ทำให้อายุยืนยาว เค้ามีเคล็ดเหมือนกันนะ เค้าจะกินวันนี้ หนมจีนน้ำยา หนมจีนน้ำพริก

หนมจีนแกงไก่  เค้าเชื่อว่า เค้าถือกันว่า เค้าคิดว่า เค้ายอมรับกันว่า กินอะไรที่มันเส้นยาวๆ

มันจะทำให้อายุขัยยืนยาว อีกทั้งหนมจีนนี่ มันจับกันเป็นจับๆ เรียกว่า หลายเส้นรวมเป็น

หนึ่ง ก็จะทำให้ครอบครัว บ้านช่อง ลูกหลานรวมกันเป็นปึกแผ่น ไม่แตกแยก ไม่ทะเลาะ

วิวาท ไม่บาดหมางกัน
งั้นโบราณ หลวงปู่จำได้ สมัยเด็กๆ นี่ ปู่ย่าตายายจะ แม่นี่จะให้ทำหนมจีนน้ำยาไปไล่แจก

คนข้างบ้าน หลวงปู่ก็จะเลือกแจกเฉพาะบ้านเจ๊ก บ้านไทยไม่ค่อยแจก เพราะบ้านไทย

แจกแล้วมันได้แต่กล้วย ได้กล้วย ได้มะพร้าว แต่ไปแจกบ้านเจ๊ก ตรุษจีนมันได้ไก่ ได้เป็ด

ได้หนมเข่ง เราก็จะเลือกแจก เอาแจกอ้ายบ้านที่มันให้เรามาเยอะๆ อ้ายบ้านไหนน้อยๆ ก็

ไม่ค่อยไปแจกมัน
ก็เค้าเชื่อกันอย่างนี้ ลูก แล้วก็มีการกวนกาละแม กวนข้าวเหนียวแดง เค้าถือว่า ทำให้ครอบ

ครัว ฐานะมั่นคง ฃเป็นผึกแผ่น เงินทองทรัพย์สินก็ไม่รั่วไหลไปไหน มันค่อนข้างจะเหนียว

ซักหน่อย กวนกาละแมเนี่ย พูดง่ายๆ คือให้กาละแมให้ข้าวเหนียวแดง เค้าเชื่อ เค้าถือกัน

ด้วยเคล็ดว่า เงินทองจะได้ไม่รั่วไหล อยู่รวมกันเป็นปึกแผ่น
พูดง่ายๆ เป็นภาษาชาวบ้าน ก็ ขี้ไม่ให้หมาแดกล่ะ ประมาณนั้นแหละ ไม่อยากให้ใคร เลย

ต้องแจกกาละแม แต่จริงๆ เหล่านี้ มันเป็นความเชื่อ เดี๋ยวนี้มันสูญหายไปหมดแล้ว
วันนี้ เป็นวันเถลิงศก แล้วก็ตรงกับวันสรงน้ำพระของวัดอ้อน้อย ซึ่งปีนี้ก็วันที่ 15 เมษา

ช่วงบ่ายๆ  1 โมงก็เริ่มมีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แล้วก็สรงน้ำพระ
วันนี้ มีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาก็ มูลนิธิฯ เค้ามีดำริที่จะหาทุนทรัพย์มาช่วยหลวงปู่ได้ทำ

นาคปรก องค์พระน่ะ สำเร็จแล้ว เหลือแต่ประกอบให้เป็นชิ้นเป็นรูปร่าง เป็นองค์รูปพระ

เหลือแต่พญานาค ซึ่งต้องใช้โลหะจำนวนมาก เป็นพันๆ กิโล หลายพันกิโล เค้าก็เลยระดม

ทุนกัน
หลวงปู่ก็อนุญาต ให้เหรียญรูปเหมือนหันข้าง ซึ่งทำไว้หลายปีแล้ว เหรียญรุ่นนี้ ก็ทำแจก

เมื่อตอน วันเกิด หลายปีแล้วล่ะ แต่เป็นเหรียญทองแดงตอนนั้นแจก แล้วก็ทำไว้รุ่นเดียว

กันแหละ ทำอีกชนิดหนึ่ง อีกสีหนึ่ง ก็เป็นกะไหล่เงินกับกะไหล่ทอง แล้วก็มีทองคำอยู่ไม่กี่

เหรียญ
ก็ทำไว้หลายปีแล้ว ตลอดเวลาหลายปี ก็ไปปลุกเสกในป่า ได้ชื่อว่า 3 น้ำ ก็คือ ปลุกเสก

ในน้ำมนต์ ในอ่างน้ำตกลำอีซู ในอ่างน้ำ คือ น้ำพุที่ผุดจากแผ่นดินที่ทองผาภูมิ สุดท้ายก็คือ

ในอ่างน้ำมนต์     ในถ้ำไก่หล่น ที่ยอดเขาถ้ำไก่หล่น ที่อำเภอหัวหิน ตำบลหนองพลับ เรียก

ว่า 3 น้ำ
น้ำสุดท้าย ก็เป็นเรียกว่า น้ำว่าน ร้อยแปด ปลุกเสกครั้งสุดท้าย ก็ 7 วัน 7 คืน
3 น้ำ 2 ป่า กับอีก 1 ถ้ำ
เค้าซื้อขายกันในท้องตลาด เวลานี้ ก็ประมาณ 2 พันกว่า 3 พัน
แต่วันนี้ ใจดี ก็แจกให้กับคนที่เอาโลหะมาถวาย
กรรมการเค้าจะมีใบกำกับมาให้ คนที่จะมารับพระ ต้องมีใบกำกับ ใบที่เค้าจัดสรรโลหะ

หรือดู หรือมอบให้กับผู้ที่รับฉลาก ใช่ไม๊ เออ มีเบอร์ ไหนเอามาดูซิ เออ เป็นเบอร์แบบนี้

นี่หมายเลข 5 เป็นลำดับที่ 5 คนที่ถือบัตรมาอย่างนี้ ก็จะได้ 1 เหรียญ คนไม่มีบัตรก็

ขออภัย ไม่มีสิทธิ์
เออ จริงๆ ไม่มีสิทธิ์ เพราะหลวงปู่จารได้ประมาณซักเท่าไหร่ล่ะ เออ ได้แค่ 1,500 เอง

ตามันไม่ไหวแล้ว ลูก ตามันไม่ดีแล้ว ใช้สายตามากกับการจารพระ จนตาจะบอดอยู่แล้ว
เลยขอประกาศในที่นี้ ต่อหน้าสาธุชนคนดีที่รัก และเทพยเจ้าทั้งแผ่นดิน ทั้งอากาศเทวดา

ภูมเทวดาว่า พระนาคปรก มหาพุทธพิมพ์นาคปรกที่หล่อสัมฤทธิ์ไว้วันเฉลิมฉลองสมโภช

ธงน่ะ ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายล่ะ จะไม่ทำพระอีกชั่วชีวิต เพราะไม่ไหวแล้ว ตาไม่ดีแล้ว จาร

พระทุกวันจนเวลานี้ ต้องใส่แว่น ใส่แว่นก็อายชาวบ้าน กลัวชาวบ้านเค้าหาว่า เท่  เพราะ

มันแว่นที่มันกรองแสงสูงมาก แล้วมันก็สีสันฉูดฉาด คนเค้ามอง จะดูไม่ดี
คนเยอะๆ ก็ไม่กล้าใส่แว่น คนน้อยๆ ถึงจะใส่แว่น ใส่แว่น ออกไปตรวจงาน เจอแสงแดดก็

มองไม่ค่อยเห็นล่ะ ตามันพร่ามัวไปหมด
เพราะพระที่ทำทุกรุ่น หลวงปู่ต้องจารด้วยมือ
พระรุ่นสุดท้ายที่เป็นพระนาคปรก เรียกว่า พระธรรมขันธ์ ตั้งใจจะทำ ซัก 84,000

เอาบรรจุไว้ใต้ฐานพระนาคปรก เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาในอนาคต
ก็เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้จอง มีอยู่ 2 ประเภท
ประเภทแรก ก็คือ เหรียญทองคำ พระทองคำ เงิน นาก
แล้วประเภทที่ 2 ก็ให้เปิดจองเป็นนามสกุล เค้าเรียกว่า พระนามสกุล เขียนนามสกุลใน

พระ 2 องค์องค์หนึ่งก็คนจองเอาไป อีกองค์ก็บรรจุไว้ในฐานพระ ประเภทที่ 2 ก็เปิดให้

จองวันสมโภชธง เป็นกรณีพิเศษ จำนวนองค์ละเท่าไหร่นะ (1,999) เออ ใช้คำว่า คู่

หนึ่ง ไม่ใช่องค์หนึ่ง เพราะว่า เป็นพระนามสกุล
วันนั้นมีคนมาร่วมสมโภชธงกี่คน ก็อนุญาตให้จองคนละคู่ คู่หนึ่งก็มีจารอะไรบ้าง จารนาม

สกุล คือจารทั้ง 2 หน้า แล้วจารสวัสดิกะ และมงกุฏพระพุทธเจ้า
คนเค้าก็มาบ่น ไม่ใช้คำว่าบ่น มาด่าเลยล่ะ พระท่านทำไมมันแพงนัก ออกมาใหม่ๆ ยัง

แฉะๆ เปียกๆ อยู่เลย ก็แพงแล้ว วันนั้น คนแถวนี้ วัดลาดหญ้าไทร
กำลังตัดต้นไม้อยู่ หลวงปู่ มีพระยกมืออย่างนี้ไม๊ ยกมือยอมแพ้อย่างนี้ ยกมือ ปราบมาร
บอกว่า มี เคยมี
ขอได้ไม๊
ฮึ ของ่ายขนาดนี้เลยเหรอวะ เจอหน้ากันก็ขอเลย ทำไมมึงมาขอได้ไง มึงอยู่ไหนเนี่ย
อยู่ลาดหญ้าไทร
สาเหตุที่มาขอ เพราะว่า อ้ายข้างๆ บ้านมันไปโดนเค้าแทง แทงหลายที มันไม่ระคายเคือง

มันก็เลยมาขออ้ายรุ่นที่โดนแทงแล้ว  ไม่ระคายเคือง
เราบอก ไม่มี ตอนกูแจก กูก็แจก ตอนไหนกูไม่แจก ให้ขอให้ตาย ก็ไม่แจก งั้น ตอนนี้ กู

ไม่มีอารมณ์จะแจก ก็ยังไม่แจก เอาไว้ถ้าอยากได้ ค่อยมาเอาในเวลาที่ควรจะได้
งั้น พระทุกรุ่นที่ทำ ก็ทำด้วยจิตวิญญาณ ด้วยหัวใจ ตัวอย่างเช่น พระนาคปรก มหาพุทธ

พิมพ์ ที่ทำเป็นพระธรรมขันธ์เนี่ย เออ เนื้อสัมฤทธิ์นี่ หลวงปู่เป็นคนผสมเอง ตามสูตร

โบราณ สัมฤทธิ์แท้ที่มีทั้งทองคำ มีทั้งเงิน ทั้งนาก ทั้งทองแดง ดีบุก แล้วเจ้าน้ำหนักแล้วก็

โลหะน้ำเงินพิเศษ ออกมาเป็นสัมฤทธิ์ แปลว่า สำเร็จประโยชน์ ก็อนุญาตให้จององค์ละ

555 แต่ไม่เขียนนามสกุล
บอกไว้เลย เพราะ ขืนเขียนนามสกุลน่ะ กูตาจะบอดมองไม่เห็น ก็จารแค่ตัวเดียว คือ ส พ

ก็ชื่อหลวงปู่ พุทธะอิสระ แค่นั้น
ก็อนุญาตให้ไปเปิดจองได้เฉพาะวันนี้วันเดียว พ้นจากวันนี้ เหลือเท่าไหร่บรรจุกรุหมด

แล้วก็ไม่ต้องมาถามหาเช่าพระรุ่นอื่นๆ จากวัดอ้อน้อยในมูลนิธิฯ เพราะสั่งให้เก็บเพื่อจะ

บรรจุกรุทั้งหมด เพราะไม่ไหวแล้ว ตาไม่ไหวแล้ว
เมื่อวานซืน ก็อธิษฐานที่ต้นโพธิ์ บอกกับเทวดาทั้งอารักษ์ ทั้งหลายว่า จะยุติการสร้างพระ

ถือว่าพระนาคปรก ปกเกล้าปกแผ่นดินเป็นรุ่นสุดท้ายล่ะ เพราะถ้าขืนทำอีก เราก็ต้องใช้แรง

ใช้พลัง ใช้ลูกตามากขึ้น
พระที่วัดนี้ ที่หลวงปู่สร้าง แม้จะไปจ้างโรงงานทำ แต่ก็ไม่เคยที่จะองค์ไหนไม่ผ่านมือ

เพราะต้องจารทุกองค์ แม้ที่สุด ถ้าเป็นพระผง หลวงปู่ก็ต้องปั๊ม ต้องพิมพ์เอง ไม่ได้ไปจ้าง

โรงงานที่ไหนเค้าทำ ถ้าจ้าง ก็ต้องมาใส่ มาบรรจุผม บรรจุปรอท เหมือนอย่างพระผงปรอท

อย่างนั้น เป็นต้น
งั้น ก็ขอบอกว่า มันไม่ได้ทำง่ายๆ เหมือนที่อื่นเค้าทำ ทำยาก เพราะทำยากนี่แหละ มันก็เลย

เป็นของมีคุณค่า มันก็เลยกลายเป็นของมีราคา เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม
เค้ายอมรับ ไม่ใช่เพราะว่าไปโฆษณา วัดนี้ ไม่เคยโฆษณา พระวัดนี้ไม่เคยโฆษณา ไม่เคย

ลงหนังสือพิมพ์ ก็คงจะถือบทโศลก มูลนิธิฯหลวงปู่ เค้าถือบทโศลก ระฆังดี ไม่ต้องตี ก็ดัง    

            ของดี ไม่ต้องโฆษณา ก็ดัง  มันว่าอย่างนั้น มันก็เลยไม่โฆษณา
ปกติเค้ามีกิจกรรมอะไร เค้าต้องลงหนังสือพิมพ์ เชิญชวนประกาศไปทั่วแผ่นดิน
แต่วัดนี้ ที่นี่ เค้าไม่โฆษณา คนกำแพงแสนยังไม่รู้เลย วันนั้นหลวงปู่ฉลองธง ไม่รู้หรอก
มันมาถาม อ้าว จองพระ ทำไมไม่บอก ฉลองธงก็ไม่บอก
เออ ไม่รู้วันนี้ มันบอกหรือเปล่า บอกไม๊
ไม่บอกใช่ไม๊ อ้ายนี่มาเอง เทวดากวักมือมา
ไม่ได้บอก งั้น ก็เลยอยากบอกลูกหลานว่า ก็สุดท้ายล่ะ หลวงปู่ไม่ทำชั่วชีวิตล่ะ เลิก
ไม่ไหว ตาไม่ดี ตานี่มันสู้แสงไม่ได้ แล้วเริ่มมองภาพเลือนลาง ชักมองอะไรไม่ค่อยเห็น ขืน

เป็นอย่างนี้ต่อไป ต้องตาบอด แล้วถ้าตาบอดนี่จะไปช่วยใครได้ งั้น มันไม่ไหว
หยอดตาทุกวัน เช้า กลางวัน เย็น อ้ายน้ำตาเทียมหยอดมา หมดไปเป็นร้อยๆ หลอดแล้ว
มันแสบ มันเจ็บ มันทรมาน
เอ้า ก็แจ้งให้ทราบตามนี้ แล้วใครที่ยังไม่ได้เขียนชื่อ ก็เขียนมารวมไว้ เดี๋ยวเสร็จพิธีแจก

พระ
เค้าเรียกว่า รุ่น 3 น้ำ 2 ป่า 1 ถ้ำ ไปปลุกเสก 3 น้ำ 2 ป่า 1 ถ้ำ พระรุ่นนี้ ปลุก

เสกพร้อมๆกับพระเหรียญนาคปรกที่แจกวันหล่อพระที่ ผบ. ทบ. ทั้ง 4 ท่านมานั่น

แหละ ปลุกเสกพร้อมกัน 3 น้ำ 2 ป่า กับ 1 ถ้ำ ถ้ำพระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่ที่หลวงปู่ใช้

ปลุกเสก ก็จะเป็นถ้ำไก่หล่น ซึ่งเป็นที่ลือลั่นในการสร้างเหรียญเบญจมหาโพธิสัตว์ กับ

เหรียญพระวัชรปัญญา พระกริ่งอวโลกิเตศวร
สมัยก่อน ก็ทำให้กับค่ายนเรศวร กับค่ายทหารปราณบุรี เค้าเอาไปหาทุนสร้างพระบรม

ราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร ส่วนหนึ่งก็ไปสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ในค่ายทหาร

ปราณบุรี เรียกว่า พระนเรศวรคาบดาบ อยู่ในค่ายปราณบุรี ส่วนใหญ่จะทำแบบนั้น ก็คง

จะจบพิธีกรรม เดี๋ยวก็คงจะเริ่มแจกพระ เพราะนี่ก็จะใกล้เวลาในการแจก ก็คงจะใช้เวลา

อีกนาน เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมหรือยัง


• คนเลือกบุญ ก็ได้ใช้ยาวหน่อย คนเลือกของ ก็ใช้ได้สั้นหน่อย
• เทวดานี่อยากให้พรเราจะตายไป เทวดาอยากให้พร เพราะเทวดาอยากได้บุญ
.....งั้นกูเป็นคนรักญาติ ญาติจะไม่ได้อะไรจากกูเลย ไม่ได้ แล้วย่าก็บอกว่า ท่านเปลี่ยนความรักให้ใหม่ได้ไม๊ คือ รักให้น้อยลง มีอะไรก็ให้ให้มาบ้าง อะไรอย่างนี้
แต่ที่บ้านย่าเนี่ย ย่าท่านจะเป็นคนไม่ขอ รู้ว่า ไม่เอา จะเอาแต่บุญ แล้วหลวงปู่จะเป็นคนที่จะไม่ บอกว่าใจดำต่อญาติ แต่จริงๆ แล้วใจดีต่อญาติ แต่ลูกหลานที่ได้ไป ก็ไม่ใช่ว่า เป็นคนมีบุญน้อย เพราะคนเราเลือก สุดแท้แต่จะลือก คนเลือกบุญ ก็ได้ใช้ยาวหน่อย คนเลือกของ ก็ใช้ได้สั้นหน่อย
เออ มีไม๊ เลือกทั้งบุญทั้งของ มีเหมือนกัน
อย่างนั้น ก็เลือกบุญด้วย เลือกของด้วย มันก็เหลือไม่เท่าเก่า คือ ได้ของก็ได้ของไม่ดี ได้บุญก็บุญไม่เต็มที่  สุดท้ายก็เหลือไม่เท่าเก่า
งั้น วิธีทำบุญของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านสอนให้ทำด้วยบุญบริสุทธิ์ เวลาหลวงปู่ไปทอดผ้าป่า กฐินน่ะ ทอดวัดนู้น ล้าน วัดนี้ 5 แสน ไม่เคยเอาอะไรของเค้ามา เค้าแจก ก็บอกว่า ขอบคุณครับ อย่างนี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ลูก สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นตรงถูกต้อง
เอาของไปนี่ ตายแล้ว ได้ใช้ไม๊
(ไม่ได้ใช้)
เออ
เทวดานี่อยากให้พรเราจะตายไป เทวดาอยากให้พร เพราะเทวดาอยากได้บุญ เมื่อใดที่เทวดาให้พรมนุษย์ผู้ทำดี มีศีลธรรมเนี่ย ถือว่า เทวดาได้ทำทาน ได้บริจาคทาน ได้อบรมสั่งสมบารมีธรรม บุญกุศล คุณงามความดี ก็จะยิ่งใหญ่ สว่าง จะรุ่งเรือง เจริญ
ก็ขอบใจอีกครั้ง ด้วยโพธิศรัทธา ที่ข้ามีอยู่ในโพธิธรรม จนลุถึงโพธิจิต และโพธิปัญญา ขอเทพเจ้า ทั้ง 4 ทิศ แล้วท้าวจาตุมมหาราชิกา เทพยดา อารักษ์ และอากาศเทวดา ภูมเทวดา จงฟัง
ลูกหลานของข้า ได้มากระทำบุญ คุณงามความดี เพื่อสืบเชื้อสายของโพธิธรรม โพธิญาณ และโพธิจิต โพธิปัญญา ให้รุ่งเรือง เจริญ จนสำเร็จประโยชน์ สามารถสร้างคุณงามความดีและบารมีมากล้น  สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เป็นความดีที่ลูกหลานได้กระทำ
ขอเทพยเจ้าทั้งหลาย ทั่วชั้นฟ้า จงเร่งอภิบาลช่วยเหลือบำรุง ให้พรชัยเป็นมงคล ขอให้ทุกคนรุ่งเรือง สำเร็จ ปลอดภัย ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมการงานใดๆ ก็ให้ลุล่วง จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ ทุกท่านทุกคน เทอญ
(สาธุ)