3 มี ค 2555 11.00-12.00 น.  รายการประเด็นข่าว ประเด็นธรรม  เอ เอส ทีวี  โดยองค์หลวงปู่พุทธะอิสระ อาจารย์สามารถฯ และคุณก้องเกียรติ์ฯ เรื่อง ธุดงค์

• เรามองว่า เป็นสัญลักษณ์ ดีเชิงสัญลักษณ์ ก็โอเค ใช้ได้                            

                           แต่ถ้ามองในเรื่องธรรมและวินัย ใช้ไม่ได้เลย
• แล้วก็กลดนี่ เค้ามีไว้สำหรับธุดงค์
• อย่านำไปแบกเข้าเมือง ถ้าเข้าเมือง ไม่ควรแบกกลด                               

               เพราะกลด เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระที่อยู่ป่า
.....................
คุณก้อง   มหกรรมการตักบาตร ตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เสนอให้คนไทยตักบาตร

มากขึ้น..........
หลวงปู่    ชั้นกำลังมองภาพนะ แล้วกำลังนึกถึงธุดงค์ 13                 

                                                          ธุดงค์ 13 ที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติในพระ

วินัยสิกขาบท                                                                         บาตรกับกลด เค้าเป็น

สัญลักษณ์ของพระธุดงค์                                                                                         

          ในพระวินัย ท่านบัญญัติไว้เด่นชัดว่า ต้องห่างจากบ้านประมาณ 1 ช่วงธนู            

                                       คือ ยิงธนูไปตกเมื่อไหร่ ก็ต้องห่างตรงนั้น
คุณก้อง     จุดที่ปักกลด
หลวงปู่    ไม่ ที่ธุดงค์นะ เขตที่จะธุดงค์ คือ จะต้องไม่เข้าไปในบ้าน ในระยะ 1 ช่วงธนู     

                          แล้วจะเข้าไป ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเข้า เหตุจำเป็น อ้ายลักษณะอย่างนี้

เหมือนลงรถ                                  แล้วก็เดินแบกกลดโชว์ ถามความรู้สึกของชั้นเนี่ย

เป็นชาวพุทธ ชั้นก็ว่า ดีทั้งนั้นแหละ                      ในฐานะว่า เป็นพระนะ เรามองว่า

เป็นสัญลักษณ์ ดีเชิงสัญลักษณ์ ก็โอเค ใช้ได้                                            แต่ถ้ามองใน

เรื่องธรรมและวินัย ใช้ไม่ได้เลย         
ดูว่าเค้าจัดขึ้นน่ะ จัดกันเป็นแถวๆ เป็นหมู่ๆ แล้วดูภาพแล้ว เรามองในมุมของพระ เราก็      

                 เออ ดีวิธีการ แต่ก็มีพระหลายรูปที่เค้ารักษาพระวินัยนะ คือ ไม่ห่มอย่างที่เปิด

อก เปิดไหล่                       อาการห่ม นี่เป็นเรื่องของวินัย ภิกษุไม่พึงเปิด(อุปจารยะ?)

ของกายเข้าไปสู่ในบ้าน อุปจารยะของกายมีอะไรบ้าง ก็คือ ตั้งแต่ไหล่ลงไป ต้นคอถึงไหล่

ถึงหน้าอก เข้าไปสู่ในบ้าน ก็คือ อย่าเปิดอก เปิดไหล่ ให้ชาวบ้านเค้าเห็น ต้องสำรวม แม้

กระทั่งเวลาบิณฑบาตรนี่ ใน(ปัฏวัตร) และจีวร                (พลวัตร) นี่ ท่านก็บอกว่า

อย่าเปิดจีวร อย่าเลิกจีวรในหมู่บ้าน หรือ ในตำบลบ้าน หรือ ในคามนิคมชนบท จะเปิดได้

เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น รับบาตร หงายบาตร แล้วก็นำบาตรออกมาจากการห่มผ้า เพราะงั้น

บาตรนี่ พระพุทธเจ้าบัญญัติว่า ต้องอยู่ในผ้า ต้องกำหนดว่าให้บาตรคลุม
เวลาชั้นบิณฑบาตร ชั้นจะใช้วิธีเอาจีวร แม้กระทั่งตะพายนะ เราก็เอาจีวรคลุม ถึงเวลาจะ

รับบาตร ก็จะเลิกจีวรขึ้น แล้วจึงจะเปิดฝาบาตรขึ้น
คุณก้อง   ที่จริง การบิณฑบาตร เป็นวัตรของสงฆ์
หลวงปู่    แน่นอน พระอยู่ได้เพราะการบิณฑบาตร                                                      

                                 แต่ไม่ใช่บิณฯ ตอนบ่าย 2 โมง หรือ ตอนเที่ยงอะไร ไม่ใช่นะ
คุณก้อง   ถ้าจัดให้พระมาบิณฯ มากๆ ก็ไม่ได้
หลวงปู่   ก็ไม่ได้เสียหาย ทำได้ ถ้าคุณรักษาพระวินัยเสียหน่อย ดูรูปแบบหน่อย                

                           แล้วก็กลดนี่ เค้ามีไว้สำหรับธุดงค์                                                   

                                                                แล้วการธุดงค์ ท่านบอกเอาไว้ว่า ต้องห่าง

จากบ้าน 1 ช่วงธนู                                                                         งั้น สัญลักษณ์

ของพระธุดงค์ต้องสำรวม สันโดษ ระมัดระวังกิริยาอาการ มารยาท แล้วจะไปเจี๊ยวจ๊าว

โวยวาย หมู่มาก พวกมากนี่ ก็ต้องระมัดระวัง อย่าทำให้ชาวบ้านเค้าเดือดร้อน
คุณก้อง   ตอนนี้ พระเมืองไทยนี่ มีกี่รูปครับ
หลวงปู่    ในพรรษาก็ 3 แสน นอกพรรษาก็ 2 แสน
คุณก้อง   ตอนนี้ที่โครงการเค้า 1 ล้านรูป จะไปเอามาจากไหน
หลวงปู่    ก็ส่วนหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้เราได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรื่อนจำ

ก็เยอะ
ที่วัดชั้น ก็มี ปีนี้มีมา 3
คุณก้อง    โอ้โห ถึง 1 ล้านรูป นี่ถือว่า มหัศจรรย์เลยนะครับ
หลวงปู่   ที่แน่ๆ พระรุ่นนี้ เค้าจะบวชวัดโน้นบ้าง วัดนี้บ้าง วัดนู้นบ้าง แล้วก็มาอาศัยอยู่       

                     คือ บวชกับส่วนรวม แล้วก็มาอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆ แล้วเค้าจะส่งหน้าม้า

หรือคน หรือเจ้าหน้าที่       หรือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะเขต หรือ เจ้าคณะแขวง ว่า ติดต่อ

สั่งการลงมา
แต่พระพวกนี้ไม่กล้าไปวัดอ้อน้อย
คุณก้อง   ทำไมฮะ
หลวงปู่   เพราะเค้ารู้ว่า วัดอ้อน้อยไม่เหมือนชาวบ้านไง                                                

                                    ก็ไม่ได้อยู่ในอาณัติของคำสั่งที่มันไม่ชอบธรรม ไม่ชอบวินัย
คุณก้อง    แต่ผมว่า อันนี้ กระตุ้นให้คนอยากไปใส่บาตรนะครับ
หลวงปู่   ดี ชั้นบอกแล้วไง เป็นดีในเชิงสัญลักษณ์ ก็โอเค ล่ะ เรามอง                                

                              ถ้ามองโดยธรรม โดยวินัย ผู้รู้เค้าจะรู้ ติเตียน ผู้รู้เค้าติเตียนได้
อาจารย์สามารถ  ถ้าจัด จัดได้ แต่ไปจัดเป็นสถานที่ ไม่ใช่ชาวบ้านเดือดร้อนได้ไม๊ ปิด

ถนน..
หลวงปู่   อ้ายนี่ ก็เดือดร้อน ปิดถนนเยาราช ปิดถนนลาดพร้าว ปิดถนนสายนั้นสายนี้          

                        ถามว่า ถ้าวัดอ้อน้อยทำอย่างนี้บ้าง คุณยอมไม๊
คุณก้อง   นี่ มหาเถรทำเอง แล้วก็กระทรวงมหาดไทย
หลวงปู่   มหาเถรใคร มหาเถรคือ วัดธรรมกาย หรือ มหาเถร คือมหาเถร                         

                             เพราะ มหาเถรมีทั้งธรรมยุต และ มหานิกาย งั้น มหาเถรนี่ คือ ใคร
คุณก้อง   พระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
หลวงปู่   พระผู้ใหญ่ น่ะ ใครนิมนต์ก็ไป ชั้นนิมนต์ ก็มา                                                

                                               แต่ปัญหาคือว่า มันต้องเฉลี่ยลาภกันให้ทั่วถึง
อาจารย์สามารถ   ผมดูรูปแบบการจัด ทำไมไม่เอาเป็นที่เป็นทาง ที่ไม่เดือดร้อนชาวบ้าน
หลวงปู่    แต่อยากจะฝากนิด ดีโดยสัญลักษณ์ ผู้รู้ติเตียน เราไม่อยากให้ผู้รู้ท่านติเตียน        

                        ก็คือ ฝากบอกผู้จัดงานว่า  ให้พระห่มคลุมให้เรียบร้อย ให้เป็นอุปจารยะ

อันเหมาะสม รักษาสมณะสารูป อย่าเปิดชะเวิบชะวาบ แล้วการเข้าห้องน้ำ ก็ต้องบอกให้

พระรับรู้ว่า จะเข้าที่ไหน เราควรจัดรถสุขาเคลื่อนที่ต้อนรับท่านให้ดี ไม่ใช่ไปวิ่งถ่าย วิ่ง

ปัสสาวะอยู่ตามโคนต้นไม้ หรือตามมุมตึก อย่างนั้น มันก็ไม่ถูกต้อง จะจัดอะไร ก็ให้มัน

เรียบร้อยกว่านี้หน่อย เพราะผู้รู้เค้าติเตียนได้
แล้วก็ขอบอก กลด นี่ อย่านำไปแบกเข้าเมือง ถ้าเข้าเมือง ไม่ควรแบกกลด                        

                      เพราะ กลด เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระที่อยู่ป่า                           

                                 ไม่ควรจะต้องแบกกลด ใช้บาตรเฉยๆ พอ ยกเว้นจะไปอวดอ้าง     

                                                                                                  ถ้าเป็นสมัยก่อน

ชั้นแบกกลดเข้าเมืองนี่ เค้าว่าเอานะ                                                                           

      เค้าถือว่า นี่เป็นอวดอุตรินะ อวดอ้างนะ
อาจารย์สามารถ   คุณมาจากวัดในเมือง แบกกลดเข้าเมือง ถามว่า ไปธุดงค์ตรงไหน
หลวงปู่     อย่าให้ผู้รู้ติเตียน
คุณก้อง   ...การทำบุญเป็นสิ่งที่ดี ถ้าบนพื้นฐานแห่งบุญ
หลวงปู่   บนความถูกต้อง ตามหลักธรรมและวินัย