รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 227
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ภาพ 14 ก.ค. 64 นำยาสมุนไพรแจกชาวบ้าน
ณ วัดป่าโพธิ์ทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ภาพ 15 ก.ค. 64 นำอาหารไปแจกชาวบ้าน
- เคหะชุมชน ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.