รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 226
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
และ เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.52 : มหาสติปัฏฐานสูตร
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม.
 
ภาพ 14 ก.ค. 64 นำอาหารไปแจกชาวบ้าน
- ชุมชนโชติรวี ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
- ชุมชน ม.3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม