รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 217
และ เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.40 : ความเป็นผู้มีบุญอันทำมาแล้วแต่กาลก่อน
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ร้านอิ่มจัง สาขา 5 ถ.บรมราชชนนี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม