รายการปกิณกะธรรม เรื่อง เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 216
และ มงคล 38 ประการ ข้อที่ 5 : ปุพเพจะกะตะ บุญญตา
ความเป็นผู้มีบุญอันทำมาแล้วแต่กาลก่อน
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี