หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์ มกราคม 2564
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • วันอังคารที่ 19 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันพุธที่ 13 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันอังคารที่ 12 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันจันทร์ที่ 11 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันเสาร์ที่ 9 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันศุกร์ที่ 8 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
  • เจริญพระพุทธมนต์เย็น
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันพุธที่ 6 มกราคม​ 2564
  • เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ลานเจดีย์ศรีมหาโพธิ์
 • วันอังคารที่ 5 มกราคม​ 2564
 • วันจันทร์ที่ 4 มกราคม​ 2564
 • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม​ 2564