บรรยากาศงานพระสงฆ์จีนเจริญพระพุทธมนต์
ถวายขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ทำบุญทิ้งกระจาด
เพื่อทำบุญให้กับประเทศ ขับไล่เสนียดจัญไร และอุทิศให้บรรพบุรุษ
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นประธานจุดธูปเทียน
    สักการะพระมหาโพธิสัตว์และเทพเจ้าทั้งปวง
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตร วันพิธีทิ้งกระจาด
    เพื่อทำบุญให้กับประเทศ และอุทิศให้บรรพบุรุษ