งานพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อสมชาติ กตสาโร 
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑