พิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทาน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม