วัน​อาทิตย์​ที่​ 9 กันยายน​ 2561
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เรื่องการหล่อพระนาคปรกองค์ใหม่โดยใช้วัสดุชนิดใหม่ที่มีความแข็งแรงคงทน ถาวร ทดแทนองค์พระนาคปรกองค์เดิมซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองที่ญาติโยมได้นำมาบริจาคจากที่ต่างๆ เป็นวัสดุเก่าเมื่อนำมาหล่อมีคุณภาพไม่เท่ากัน ทำให้วัสดุไม่สามารถหลอมรวมกันได้ดี เวลาอากาศ ร้อน เย็น วัสดุมีการยืดหดตัว จึงอาจเป็นเหตุให้องค์พระมีการแตกร้าวและพังทลายได้ง่าย จึงเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนมาใช้วัสดุใหม่คือบรอนซ์สำริด นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้องค์พระนาคปรกมีความแข็งแรงคงทนอยู่ได้หลายร้อยปี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้จะมีกำหนดพิธีอัญเชิญองค์พระปกเกล้าปกแผ่นดินขึ้นตั้งประดิษฐานที่หน้าวัดอย่างเป็นทางการ 
..ในส่วนของทองเหลืองจากพระเก่าที่ได้รื้อลงมาแล้วจะมีการจัดการอย่างไร..
ทางคณะสงฆ์ได้มีการประชุมลงผาติกรรมซึ่งเป็นวินัยสงฆ์ที่จะกระทำเมื่อมีครุภัณฑ์ที่มีในอาวาสมีจำนวนมากเกินไป หรือเป็นของเลวก็จะนำออกไปหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ผาติกรรม แปลว่าทำให้เจริญขึ้น เป็นเรื่องภายในของคณะสงฆ์ที่ใช้จัดการปัญหาต่างๆ ในอาวาสแต่เนื่องจากญาติโยมได้ร่วมกันหล่อพระนาคปรกร่วมกันมา คณะสงฆ์จึงได้นำมาแจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงของเก่าให้เป็นของที่ดีขึ้น 
ส่วนของเงินที่ได้จากการขายทองเหลืองและส่วนผสมอื่นๆเดิม ทางวัดจะนำมาใช้ในการหล่อองค์พระใหญ่และการหล่อพญานาคต่อไป
คณะญาติโยมในที่ประชุมได้รับทราบและร่วมอนุโมทนากับแนวทางดังกล่าว