กิจกรรมโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่
พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
ผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ นำปฏิบัติ เณรภาคฤดูร้อน
  • ช่วงที่ 1 14.00 น.
  • ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 น.
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น และนำปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ นำปฏิบัติ พระเณรภาคฤดูร้อน
  • ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 น.
  • ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ นำปฏิบัติ พระเณรภาคฤดูร้อน
  • ช่วงที่ 1 เวลา 14.00 น.
  • ช่วงที่ 2 เวลา 14.45 น.
  • ช่วงที่ 3 เวลา 15.05 น.

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น และนำปฏิบัติ ช่วงที่ 1
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น และนำปฏิบัติ ช่วงที่ 2

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 •  หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ พระเณรภาคฤดูร้อน ช่วงเช้า เวลา 9.00 น.
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำปฏิบัติ พระเณรภาคฤดูร้อน ช่วงบ่าย
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • คณะสงฆ์และสามเณร เจริญสติ ก่อนทำวัตรเช้า
 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
  Facebook
 • คณะสงฆ์และสามเณร เจริญพระพุทธมนต์เช้า
 • สามเณรปฏิบัติธรรม และบิณฑบาตฉันเช้า
 • สามเณร บิณฑบาตฉันเพล
 • สามเณรปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย
 • คณะสงฆ์และสามเณร เจริญพระพุทธมนต์เย็น
 • สามเณร ฟังและวิจารณ์พระไตรปิฎก

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

 • คณะสงฆ์และสามเณร เจริญพระพุทธมนต์เช้า
  Facebook ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2
 • หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต
 • สามเณรปฏิบัติธรรม หลังทำวัตรเช้า
 • คณะสงฆ์และสามเณร บิณฑบาต ช่วงเช้า
  Facebook ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ พระเณรภาคฤดูร้อน
 • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาต

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
  หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
  หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

 • สามเณรปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
   หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
      สามเณรภาคฤดูร้อน เจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
      หลวงปู่พุทธะอิสระ นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
       สามเณรภาคฤดูร้อน เจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561