หลวงปู่พุทธะอิสระ ทำครัว ร้านอิ่มจัง สาขา 1 2ก.ค.2564
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
หลวงปู่พุทธะอิสระ ทำครัว ร้านอิ่มจัง สาขา 1
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
ขอขอบคุณ ทั้งกำลังกายและกำลังใจ
ของทีมงานจิตอาสาทุกท่าน