หลวงปู่พุทธะอิสระ ทำครัว ร้านอิ่มจัง สาขา1 2ก.ค.2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
หลวงปู่พุทธะอิสระ ทำครัว ร้านอิ่มจัง สาขา1
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
ขอขอบคุณ ทั้งกำลังกายและกำลังใจ
ของทีมงานจิตอาสาทุกท่าน