ภาพบรรยากาศการทำครัว และแจกอาหาร
ช่วยผู้ทุกข์ยากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ, มูลนิธิธรรมอิสระ และ
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม