ภาพบรรยากาศการแจกข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ และอาหารปรุงสำเร็จ
ที่พี่น้องชาวไทยที่มีจิตเอื่อเฟื้อบริจาคมาเพื่อช่วยผู้ทุกข์ยากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
ส่งมอบ แจกจ่ายโดย หลวงปู่พุทธะอิสระ, มูลนิธิธรรมอิสระ และ
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ที่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
แจก 6 หมู่บ้าน รวมจำนวน 228 ชุด

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง

- หมู่ 1 บ้านทุ่งมะกอก 48 ชุด
- หมู่ 2 บ้านดงเสลา 40 ชุด
- หมู่ 5 บ้านหนองมะเขือขื่น 40 ชุด
- หมู่ 6 บ้านวังจรเข้ 30 ชุด
- หมู่ 7 บ้านน้ำตกไทรทอง 30 ชุด
- หมู่ 9 บ้านเขาธง 40 ชุด

** แจกจุดที่ 1 **
- แจกที่ วัดเขมรโรง หมู่ 1 บ้านทุ่งมะกอก
จำนวน 48 ชุด
** แบ่งแจกสายที่ 1 **
- แจกที่ หมู่ 2 บ้านดงเสลา
จำนวน 40 ชุด
** แบ่งแจกสายที่ 2 **
แจก 2 หมู่บ้าน
- หมู่ 9 บ้านเขาธง
จำนวน 40 ชุด
- หมู่ 5 บ้านหนองมะเขือขื่น
จำนวน 40 ชุด
** แบ่งแจกสายที่ 3 **
แจก 2 หมู่บ้าน
- หมู่ 7 บ้านน้ำตกไทรทอง
จำนวน 30 ชุด
- หมู่ 6 บ้านวังจรเข้
จำนวน 30 ชุด

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรม
การแจกอาหารช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก
ในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 เช่นนี้
กับทาง หลวงปู่พุทธะอิสระ, มูลนิธิธรรมอิสระ และ
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ได้โดย บริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร
ทั้งของสด เครื่องปรุง ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำตาล เกลือ ปลากระป๋อง
เส้นหมี่สำเร็จรูป ไก่ทอด หมูทอด กุนเชียงทอด ปลาทอด เป็นต้น
จัดส่งมาได้ที่
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อสอบถาม โทร.083-782-4495 (พี่เจิด)

หรือบริจาคปัจจัยได้ที่
บัญชี วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
ธนาคารธนชาติ สาขากำแพงแสน
เลขที่ 358-6-02798-4