โครงการ สร้างระบบปะปาหมู่บ้าน 
ณ บ้านผาหม่น ดอยผาหม่น ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่