น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
โครงการ หลวงปู่พุทธะอิสระเยี่ยมชาวเขา

 • EP.1 หลวงปู่พุทธะอิสระลงสำรวจโรงเรียนขุนป๋วย
  และโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560
  ณ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.2 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางไป 2 โรงเรียน
  ที่แรก : นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหารเช้าเด็กนักเรียน
  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
 • EP.3 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางไป 2 โรงเรียน
  ที่สอง : นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหารเช้าเด็กนักเรียน
  โรงเรียนขุนป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
 • EP.4 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทาง
  นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหาร ชาวเขาและเด็กๆ
  ที่หมู่บ้านขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
 • EP.5 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทาง
  นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหาร ชาวเขาและเด็กๆ
  ที่หมู่บ้านหนองมณฑา ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
 • EP.6 เพื่อสานต่อโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ณ บ้านพักริมธารโฮมสเตย์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
 • EP.7 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทาง
  นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหาร ชาวเขาและเด็กๆ
  ที่หมู่บ้านบ้านขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันพุธที่ 17 มกราคม 2560
 • EP.8 หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะศิษยานุศิษย์ เดินทาง
  นำผ้าห่มกันหนาวและเลี้ยงอาหาร ชาวเขาและเด็กๆ
  ที่หมู่บ้านบ้านขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561