โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำถวายเป็นพระราชกุศล
ให้กับ รร.แม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 • EP.1 หลวงปู่พุทธะอิสระดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.2 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.3 หลวงปู่พุทธะอิสระแสดงธรรม
  เมื่อ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.4 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.5 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.6 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.7 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • EP.8 หลวงปู่พุทธะอิสระควบคุมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
  เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
  ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่