คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.39 : คบบัณฑิต (ฉบับสมบูรณ์)
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 19:00 น.
ที่ club house @buddhaisara
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ความคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ด้วยบัณฑิตจักมีความรู้ สติปัญญา มีสัมมาทิฐิ มาเถิด เราห่างจากคนพาล และ มาเสวนากับบัณฑิต กันเถิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ สติปัญญา กันต่อไป …
 
รับฟังย้อนหลังทาง Youtube : Issaradham >>>