บันทึกิจกรรมงานแสดงธรรมประจำสัปดาห์
วันอาทิตย์ที่ 17 ​พฤศจิกายน​ 2562
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม