วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

  • คณะสงฆ์ร่วมในพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    และเพื่อเป็นกุศล แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
    ณ ศาลาปฏิบัติธรรม