บันทึกกิจกรรมบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์
และบำเพ็ญกุศลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 • วันเสาร์ที่​ 1 มิถุนายน 2562
  • คณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • คณะสงฆ์ อ่านพระไตรปิฏก และนำปฏิบัติธรรม
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
  • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ พิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่
   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และ ดร.ธีระรัฐ ลิมตศิริ
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
 • วันจันร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
  • หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตรคณะสงฆ์
  • หลวงปู่​พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงเช้า
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม