วันเสาร์​ที่​ 20 ตุลาคม​ 2561
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม