วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
บรรยากาศ โรงครัวอิ่มจัง ร่วมกันทำอาหาร
มอบให้ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดวัดสะพาน
ซึ่งมีผู้ป่วยรวมจำนวนกว่า 300 คน
ณ วัดสะพาน แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.
ขอขอบคุณ ทั้งกำลังกายและกำลังใจ
ของทีมงานจิตอาสาทุกท่าน