วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงครัวอิ่มจัง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ และลูกหลานชาวธรรมอิสระ ร่วมสนับสนุน
๑. อาหารกล่อง และขนม จำนวน ๘๐๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๒. อาหารกล่อง และขนม ๑๑๕ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด และ ๑๕ ชุด สำหรับเด็กๆ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๑ (โรงเรียนการบินกำแพงแสน)
๓. อาหารกล่อง และขนม จำนวน ๓๘๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิด และ ๓๐ ชุด สำหรับเด็กๆ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ (อาคารแบดมินตัน แม่ทองหยิบ)
๔. โครงการ “แจกอิ่ม” อาหารกล่อง ๑๐๐ ชุด แก่ชาวบ้านชุมชนหลังวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม
เป็นกำลังใจในวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙