ภาพบรรยากาศการแจกข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ และอาหารปรุงสำเร็จ

ช่วยผู้ทุกข์ยากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ, มูลนิธิธรรมอิสระ และ
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เป็นตัวแทนในการนำส่งข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ ที่พี่น้องผู้มีใจเอื้อเฟื้อร่วมกันบริจาคมา พร้อมทั้งอาหารปรุงสำเร็จ นำส่งถึงผู้ทุกข์ยากจากวิกฤตไวรัสโควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
แจก 2 จุด ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รวมจำนวน 540 ชุด

** จุดที่ 1 **
แจกที่ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ม.9
ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 200 ชุด / สำรอง 10 ชุด
มี 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน
- หมู่ 1 บ้านนาวัลเปรียง
- หมู่ 2 บ้านสามกระทาย
- หมู่ 3 บ้านใหม่
- หมู่ 4 บ้านดอนกลาง
- หมู่ 5 บ้านสำโหรง
- หมู่ 6 บ้านป่าถล่ม
- หมู่ 7 บ้านฟากนา
- หมู่ 8 บ้านวิ่งน้อย
- หมู่ 9 บ้านเขาราง
- หมู่ 10 บ้านต้นกระถิน

** จุดที่ 2 **
แจกที่ ถ้ำไก่หล่น
หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 315 ชุด / สำรอง 15 ชุด
มี 3 หมู่บ้าน + 1 ค่าย
- บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 6 ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 194 ชุด
- บ้านหนองพลับ หมู่ 2 ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 30 ชุด
- บ้านโป่งแย้ หมู่ 6 ต.ไร่ใหม่พัฒนา
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จำนวน 61 ชุด
- จ่ารำ ค่ายธนะรัชต์
ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 30 ชุด