อบรมกรรมฐาน วิถีจิต ๗ – ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

อัลบัมภาคช่วงวันปฏิบัติธรรม

อัลบัมภาพก่อนวันปฏิบัติ