รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เรื่อง
  1) การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน
  2) ระมัดระวัง ความประมาท ขาดสติ ในการเดินทาง
  3) การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นในวันสงกรานต์
  4) ไม่มีใครทำให้ตนเป็นที่รักกับคนทั้งหมดได้
  5) หิริ โอตัปปะ ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร