รวมคลิปการแสดงธรรมในวันตักบาตเทโวและ อบรมวิถีจิตครั้งที่ 10
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ" จากศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
บ่าย (ช่วงที่ 1): https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691315174521258/
บ่าย (ช่วงที่ 2): https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691410901178352/
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 18.30 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691498321169610/

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691816007804508/
บ่าย: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692049417781167/

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692639564388819/
เวลา 13.00 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692748631044579/