รวมคลิปการอบรมวิถีจิต ครั้งที่ 7
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค
ใช้เอกสารอบรมวิถีจิตชุดที่ 7    ดาวน์โหลดที่นี่

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679259865726789/

อบรมวิถีจิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679350272384415/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679460532373389/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679535169032592/

เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 19.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679593425693433/

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679842609001848/

อบรมวิถีจิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
ช่วงเช้า https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1679948722324570/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1680056035647172/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1680126955640080/