รวมคลิปการอบรมวิถีจิต ครั้งที่ 6
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค
เรื่อง "การฝึกวิถีจิตที่ 5 และวิถีจิตที่ 6"

ใช้เอกสารอบรมวิถีจิตชุดที่ 5 และ 6 ดาวน์โหลดที่นี่

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1671620986490677/

เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น. ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1671642893155153/

อบรมวิถีจิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
ช่วงเช้า https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1671727159813393/

ช่วงเช้า ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1671774429808666/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1671926329793476

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1672174263102016/

อบรมวิถีจิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
ช่วงบ่าย https://youtu.be/A2hJBxqPXoA