รวมคลิปการอบรมวิถีจิตครั้งที่ 4
โดยหลวงปู่พุทธอิสระ  จากศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
ช่วงเช้า  https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1663252923994150/
ช่วงบ่าย https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1663351923984250/


วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
ช่วงเช้า  https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1663817830604326/
ช่วงบ่าย https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1663909953928447/
ช่วงบ่าย (ช่วง 2) https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1663929860593123/