วีดีโอธรรมปฏิบัติ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมและอบรมวิถีจิต ช่วงบ่าย

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
หลวงปู่พุทธะอิสระเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมนำปฏิบัติ บ่าย
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
หลวงปู่พุทธะอิสระเจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรมนำปฏิบัติ ช่วงบ่าย

รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เรื่อง
  1) การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน
  2) ระมัดระวัง ความประมาท ขาดสติ ในการเดินทาง
  3) การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นในวันสงกรานต์
  4) ไม่มีใครทำให้ตนเป็นที่รักกับคนทั้งหมดได้
  5) หิริ โอตัปปะ ทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมและอบรมวิถีจิต ช่วงบ่าย