วีดีโอธรรมปฏิบัติ

คลิปวีดีโอปฏิบัติธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ" วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค "สถานีอิสระธรรม"
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1740028539649921/

คลิปวีดีโอปฏิบัติธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ" วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค "สถานีอิสระธรรม"
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1739479176371524/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1739477073038401/

รวมคลิปการแสดงธรรมในวันตักบาตเทโวและ อบรมวิถีจิตครั้งที่ 10
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ" จากศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
บ่าย (ช่วงที่ 1): https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691315174521258/
บ่าย (ช่วงที่ 2): https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691410901178352/
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 18.30 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691498321169610/

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1691816007804508/
บ่าย: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692049417781167/

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692639564388819/
เวลา 13.00 น.: https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1692748631044579/

คลิปวีดีโอวันขึ้นปีใหม่
นำโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ"  ณ วัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค "สถานีอิสระธรรม"

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1737957209857054/

บรรยายธรรม
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1738029683183140/

แจกของขวัญปีใหม่
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1738057569847018/