×

Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder flood_ayudhaya2554 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder pa-tri_from_king is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder suadmonsiriraj3Mar2011 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder flower_from_king_queen is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder flood_ayudhaya2554 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}flood_ayudhaya2554{/gallery}

makabucha2554

songkran2554_2

[sigplus] Critical error: Image gallery folder pa-tri_from_king is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

 

{gallery}pa-tri_from_king{/gallery}

[sigplus] Critical error: Image gallery folder suadmonsiriraj3Mar2011 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}suadmonsiriraj3Mar2011{/gallery}

[sigplus] Critical error: Image gallery folder flower_from_king_queen is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery}flower_from_king_queen{/gallery}

12082553   

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมหล่อองค์พระศอ(คอ) ด้วยกันค่ะ

sirirat

แสดงธรรมที่ รพ.ศิริราช : "วิถีธรรมกับการทำงาน" ดีใจที่วันนี้เห็นคนมาเยอะเพราะนอกจากจะได้มาฟังธรรมแล้วยังได้มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย เป็นการแสดงความจงรักภักดีวิธีหนึ่งซึ่งเราควรจะทำให้ได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อให้เป็นริ้วรอยแห่งความดีที่มีไว้ให้กับลูกหลานหรือชนรุ่นหลังให้เค้าได้เห็นเป็นตัวอย่างและรับต่อมรดกความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่คนไทยทั้งหลายให้การเคารพรักมากที่สุด และเป็นสิ่งที่ค้ำชูค้ำจุนความเป็นไทย นอกจากนั้นยังเป็นการปรามคนที่คิดหรือกำลังจะคิดมาทำร้ายทำลายสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวสยามที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงความงดงามและความยั่งยืนของชาติพันธ์คนไทยทุกคน